Dziś są imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wybierz język:
 08-11-2005 08:35

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

B U R M I S T R Z     K O R F A N T O W A

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej
we Włostowej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym byłej szkoły podstawowej wraz z budynkami gospodarczymi.

Nieruchomość położona jest w środkowej części miejscowości wraz z dostępem do infrastruktury technicznej.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Korfantów oznaczona – 3 UPo – usługi publiczne – oświaty.


W skład nieruchomości wchodzą:

- Budynek szkoły – pow. użytkowa –232,65 m2 - składający się z:

  • parteru / korytarz, 2 sale, 2 WC, umywalnia, / o pow.-116,50 m2,

  • I piętra / korytarza, 2 sal / o pow. 116,15 m2

- Budynek gospodarczy o pow. użytk. 68,82 m2

Działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 419/3 o pow. 0,2583 ha,
dla której jest prowadzona księga wieczysta Nr 42188.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości Korfantów ul. Rynek 4
tel. 077 4343820.

Włostowa 001.jpeg Włostowa 002.jpeg Włostowa 003.jpeg Włostowa 004.jpeg Włostowa 007.jpeg Włostowa 008.jpeg Włostowa 009.jpeg Włostowa 010.jpeg Włostowa 011.jpeg Włostowa 012.jpeg Włostowa 013.jpeg
Włostowa 014.jpeg Włostowa 005.jpeg Włostowa 006.jpeg