Dziś są imieniny: Bogusza, Haliny, Mariana
Wybierz język:
 20-05-2016 09:18

Spotkanie Burmistrza Korfantowa z przedsiębiorcami

Dnia 18 maja 2016 roku w Korfantowie odbyło się spotkanie Burmistrza Korfantowa z przedsiębiorcami działającymi na terenie naszej gminy. Głównym celem spotkania było przedstawienie obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej Gminy Korfantów. Na spotkanie zaproszeni zostali również Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie, Pani Beata Wilczyńska oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, Pani Małgorzata Pliszka. Przedstawiciele instytucji przygotowali dla przedsiębiorców prelekcje dot. zadań administracji podatkowej - ochrony legalnej działalności gospodarczej oraz form wsparcia oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy W Nysie. Następnie Burmistrz Korfantowa przedstawił informacje dotyczące sytuacji gospodarczej gminy oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Na spotkaniu poruszony został również temat zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na naszym terenie. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Pan Gracjan Kurzeja przedstawił informacje dot. obszarów na których realizowane są prace związane ze zmianą planów, przebiegiem tej procedury oraz możliwości wnoszenia uwag do zapisów planów.