Dziś są imieniny: Martyny, Macieja, Teofila
Wybierz język:
 27-10-2005 08:06

I –sze spotkanie zespołu ds. aktualizacji Strategii

strategia 005.jpeg  W dniu 26 października 2005 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. aktualizacji Strategii Gminy Korfantów przyjętej uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/2007/2001 z dnia 12 grudnia 2001 roku.

Spotkanie poprowadził Pan Adam Zioło – Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości – koordynator prac związanych z aktualizacją Strategii. Na spotkaniu tym pracownicy Urzędu Miejskiego przedstawili informacje na temat:

  • Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
  • Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Korfantów 
  • Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Korfantów (integralna część Programu ochrony środowiska)
  • Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Korfantów
  • Programu gospodarki ściekami na terenie Gminy Korfantów
  • Opinii do programu gospodarki ściekami
  • Planów aglomeracji Korfantów, Ścinawa (integralna część Programu gospodarki ściekami)

Ustalono także formę prac związanych z aktualizacją Strategii oraz wyznaczono kolejne spotkanie zespołu na dzień 16 listopada, podczas którego zespół przystąpi do weryfikacji zapisów zawartych w Strategii z 2001 roku.

R.H.