Dziś są imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wybierz język:
 15-06-2016 12:14

„…będzie się działo” !

W minionym tygodniu miało miejsce niecodzienne wydarzenie, a mianowicie: zostało podpisanych aż 8 umów na realizację zadań zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach inicjatyw lokalnych.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy lokalne, które będą realizowane w 2016 roku.

  1. Sołectwo Gryżów – „Lato z komarami – wakacje 2016”.
  2. Sołectwo Kuropas – „Wakacje na wsi – Kuropas 2016”.
  3. Sołectwo Kuźnica Ligocka – „Wakacje naszym dzieciom zrobimy – na sportowo, bo to zdrowo”.
  4. Sołectwo Przydroże Małe – „O przyrodę dbamy – krzewami wieś obsadzamy”.
  5. Sołectwo Przydroże Wielkie – „Piękna nasza Polska cała – 2016”.
  6. Sołectwo Puszyna – Tradycje polskiej wsi  - „Dożynki gminne Puszyna 2016”.
  7. Sołectwo Stara Jamka – „Wypoczynek dla najmłodszych – Miejsce do zabaw dla dzieci damy – chwilę relaksu również mamy”.
  8. Zespół Wokalny „Echo Korfantowa” – „Echo Korfantowa – kontynuujemy tradycje”.

Tak jak fragment piosenki naszego artykułu, tak i inicjatywy lokalne będą realizowane w różnorodnych dziedzinach, na rzecz społeczności lokalnych: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym m.in. zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży w okresie wakacji, organizacja imprez integracyjno – kulturalnych (np. Dożynki Gminne), przygotowanie placu zabaw dla najmłodszych itp.

To tylko niektóre zadania, które będą realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przez Gminę i społeczność lokalną poszczególnych miejscowości.

Serdecznie gratulujemy wyżej wymienionym inicjatorom i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań związanych z aktywizacją społeczności lokalnych.

JG/JG