Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 27-06-2016 15:31

„Rusza LSR”: Nyskie Księstwo Jezior i Gór – nowe rozdanie środków unijnych.


Nyskie Księstwo Jezior i Gór

– nowe rozdanie środków unijnych

 

 Dowiedz się kiedy i na jakich zasadach

Lokalna Grupa Działania będzie mogła objąć

dofinansowaniem z PROW 2014-2020

właśnie Twój pomysł!

Pierwsze nabory wniosków planujemy ogłosić zgodnie z harmonogramem

w drugim półroczu 2016 roku w zakresie przedsięwzięć:

1.1.1 – Wsparcie działalność gospodarczej na obszarach wiejskich,

1.1.2 – Zwiększenie innowacyjności podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich,

1.2.1 – Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań,

               2.1.1  – Spójna i widoczna oferta turystyczna Nyskiego Księstwa Jezior i Gór,

               2.1.2  – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

               2.2.1  – Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego,

               2.2.2  – Promocja kultury i produktów lokalnych.

Do rozdysponowania w najbliższym naborze  mamy ponad 3,5 miliona złotych!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać można, w zakresie możliwości otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 poprzez:

 

kontakt osobisty w biurze - Nysa, ul. Kolejowa 15  lub telefoniczny pod nr telefonu 77 4080588,                   

  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      Zapraszamy

                                                                                                                   Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.    

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                    i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

DOCver. 1 Info na www gmin. nr 3.doc (186,50KB)