Dziś są imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Wybierz język:
 29-06-2016 08:30

„LSR 2016” Pierwsze nabory wniosków już w drugim półroczu 2016 roku


            „LSR w 2016”

Pierwsze nabory wniosków już w drugim półroczu 2016 roku

nyskie ksiestwo - nowe logo.jpeg

Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 3 mln. euro pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 w ramach podpisanej Umowy o warunkach
i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
wnioskodawcy z obszaru LGD będą mogli otrzymać dofinansowanie na cele spójne z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR).

Na zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród mieszkańców objętych LSR oraz wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw przeznaczono 50% przyznanych środków. Pozostała część wsparcia ukierunkowana zostanie na poprawę jakości życia na obszarze LSR, w tym rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury, wzmocnienie kapitału społecznego oraz na odnowienie dziedzictwa kulturowego i historycznego w tym również wypromowanie produktów lokalnych.

 

Większość działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i poprawy jakości życia związanej z rozwojem infrastruktury publicznej realizowana będzie w formie naborów wniosków, które ogłaszane będą przez LGD. Środki finansowe trafią do Beneficjentów, którzy w procesie oceny złożonych wniosków uzyskają najwyższą ilość punktów w ramach oceny na podstawie kryteriów wyboru ujętych w LSR.

 

Do rozdysponowania w najbliższym naborze mamy ponad 3,5 miliona złotych!

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że pomoc doradczą pracowników Biura uzyskać można poprzez:

  • kontakt osobisty w biurze - Nysa, ul. Kolejowa 15  lub telefoniczny pod nr telefonu 77 4080588,                    
    od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

    Informacja w załączniku do pobrania:

    DOCver. 1 Ogłoszenie na 9 str.doc (935,50KB) 

                                                                                                                                                                           

                                                                                  Zapraszamy

                                                                                    Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.    

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Materiał opracowany przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                  
  i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.