Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 08-07-2016 12:17

Rada Miejska w Korfantowie jednogłośnie za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Korfantowa!

Rada Miejska w Korfantowie w trakcie obrad XX sesji  udzieliła jednogłośnie  Burmistrzowi Korfantowa Panu Januszowi Wójcikowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2015  rok.

 Udzielenie absolutorium poprzedzone zostało zapoznaniem z treścią  uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  dotyczącymi zarówno samego sprawozdania jak i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz zapoznaniem z uchwałą i sentencją wniosku Komisji  Rewizyjnej.

            W trakcie obrad  sesji radni interweniowali w sprawie:

- wyprofilowania uskoku znajdującego się na uliczce pomiędzy ul. Tylną, a ul. Klasztorną w Ścinawie Małej;

- zarośniętych poboczy na skrzyżowaniu Gryżów-Piorunkowice-Nysa- Ścinawa Mała i zagrożenia w ruchu drogowym z tego tytułu;

- terminu remontu mostku na rzece Ścinawa Niemodlińska w Przechodzie;

- rozważenia zakupu namiotu na potrzebę organizacji imprez kulturalnych  w sołectwach;

- oświaty gminnej po zmianach zapowiedzianych przez Panią Minister;

- zniszczonego przepustu drogowego pomiędzy Puszyną, a Piechocicami.

             Rada Miejska podjęła w trakcie obrad XX sesji 14 uchwał, a najważniejsze z  nich   dotyczyły:

- ujęcia w wieloletniej prognozie finansowej zadań: ,,Budowa oczyszczalni ścieków wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej i przyłączem energetycznym (łączna kwota zadania 8.540.751,00 zł) oraz ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach: Korfantów, Ścinawa Mała, i Ścinawa Nyska, łączna  kwota zadania 2.683.154,00 zł;

-  przeznaczenia kwoty 25 tys. zł na modernizację kładki pieszej na rzece Ścinawa Niemodlińska w Przechodzie;

- przeznaczenia kwoty 20 tys. zł na  wymianę pieca  w budynku przedszkola w Rzymkowicach;

-  przeznaczenia kwoty 8 tys. zł  na zakup elementów oświetlenia  ulicznego świątecznego;

- przeznaczenia 15 tys. zł na dotację przedmiotową dla MGOKSiR w Korfantowie na działalność kulturową;

- przeznaczenia kwoty 15 tys. zł na zakup samochodu służbowego terenowego na potrzeby Urzędu ;

- udzielenia dotacji  w wysokości 10 tys. zł dla Parafii Rzymksko-Katolickiej w Lipowej (kościół filialny w Gryżowie) na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  oraz 10 tys. zł  dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

-  przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Puszyna   na lata 2016-2025;

Rada Miejska w Korfantowie powołała nowe składy trzech stałych komisji Rady Miejskiej  w Korfantowie [podstawą do zmiany było przyjęcie  przez Radę w  kwietniu br. zmian w Statucie Gminy Korfantów polegających  na utworzeniu trzech zamiast czterech stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie, na korzyść jednej wspólnej komisji Rady, która obradować będzie bezpośrednio przed dniem sesji].

Poniżej zamieszczamy nowe składy Rady Miejskiej w Korfantowie.

 

 I. Komisja Rewizyjna:

  1. Urszula Maślanka;
  2. Dominika Krasoń;
  3. Bernard Byczkowski;
  4. Jadwiga Misiura,
  5. Paweł Arndt;

II.  Komisja Oświaty Wychowania i Spraw Społecznych:

1. Agnieszka Kłokosińska;

2. Janina Miszczak;

3. Krystyna Sikora;

4. Mariusz Żabiński;

5. Grażyna Kulig.

III. Komisja Gospodarcza,  Finansowa i  Ochrony Środowiska:

1. Damian Zawadzki;

2. Piotr Gacek;

3. Mateusz Pępek;

4. Stanisław Nasienniak;

5. Ryszard Duś.

Poniżej zdjęcia z  obrad XX sesji RM w Korfantowie.