Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 09-09-2016 10:28

JUBILEUSZ ŚCINAWSKIEJ SZKOŁY

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Ścinawie Małej miało szczególny charakter – świętowano bowiem 30 rocznicę oddania do użytku rozbudowanego i zmodernizowanego budynku szkoły położonego przy ulicy Klasztornej w Ścinawie Małej. Wydarzenie  sprzed lat  było dla ścinawskiej społeczności ważne – położyło bowiem kres wędrówkom uczniów i nauczycieli pomiędzy dwoma budynkami szkoły oddalonymi o kilkaset metrów.

W dniu 1 września 2016 roku  w godzinach porannych została odprawiona uroczysta Msza św. przez ks. proboszcza i jednocześnie katechetę – Jerzego Łapińskiego MSF. Następnie odświętnie udekorowana szkoła powitała po wakacyjnej przerwie nie tylko swoich uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjnych – przybyło bowiem wielu zaproszonych gości, wśród nich Burmistrz Korfantowa pan Janusz Wójcik, były burmistrz pan Zdzisław Martyna, przewodniczący Rady Miejskiej pan Ryszard Duś oraz radni Rady Miejskiej: pan Bernard Byczkowski, pani Agnieszka Kłokosińska, pani Grażyna Kulig, pani Krystyna Sikora oraz pan Mateusz Pępek, a także  sołtysi wsi: pan Jerzy Gęsiewicz i pani Grażyna Kulig. a także nauczyciele – emeryci z dyrektor szkoły sprzed 30 lat Kazimierą Sozańską. Szkolne mury odwiedzili także emerytowani pracownicy administracyjni i obsługi oraz rodzice uczniów.

Cieszono się z obecności  na uroczystości wieloletnich nauczycieli ścinawskiej szkoły: wspomnianej wcześniej dyrektor Kazimiery Sozańskiej i dyrektor Anny Siei,  Haliny Rybotyckiej, Marii Gąsior, Genowefy Skowrońskiej, Zofii Lasoń i Jana Oleksowa.

Jubileuszową uroczystość poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – szóstoklasistka Julka Frankowicz. W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor szkoły Joanna Beśka oraz burmistrz Janusz Wójcik. Przypomniano osiągnięcia placówki w minionych latach, wspomniano o losach absolwentów (wydano ok. 1000 świadectw ukończenia szkoły)  a także wskazano na doniosłą rolę placówki w środowisku lokalnym.

Uczniowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności montaż słowno – muzyczny, na który składały się m.in. wiersze, piosenki i scenki rodzajowe z życia szkoły. Z zainteresowaniem obejrzano  prezentację przedstawiającą  historię ścinawskiej szkoły oraz ludzi, którzy ją tworzyli. Niektórych  już nie ma wśród nas, więc uczczono ich minutą ciszy. Wydarzenia sprzed lat przypomniano, odczytując fragmenty kronik szkolnych. Były to wzruszające momenty. Uświadomiono sobie, jak czasy się zmieniają. Rozbudowa szkoły przypadała bowiem na kryzys ekonomiczny w naszym kraju (początek lat osiemdziesiątych). Trudno było o materiały budowlane i tzw. „wykończeniówkę”, a jednak zdobywano je. Duża w tym zasługa:  Józefa Sozańskiego, Henryka Stolarczyka, Zdzisława Martyny, Bronisława Radoma i Kazimierza Suchodolskiegoo.

W ostatnich 30 latach wzrosła rola ścinawskiej szkoły w tej części gminy Korfantów, jako że zlikwidowane zostały szkoły w sąsiednich miejscowościach i młodzież dojeżdżała i dojeżdża do Ścinawy. Przez 14 lat (1999 – 2013) w budynku ścinawskiego Zespołu Szkół uczyli się uczniowie podstawówki i gimnazjaliści. Obecnie jest to Zespół Szkolno–Przedszkolny.

Na zakończenie części oficjalnej uroczystości podziękowano młodzieży i opiekunom – paniom Justynie Seman i Violetcie Piekarskiej za poświęcenie wakacyjnego czasu na przygotowanie akademii.