Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 03-11-2016 09:35

Spotkanie Burmistrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Korfantów

 

IMG_0408.jpeg

Dnia 31 października 2016 roku o godz. 16:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego tematyka dotyczyła Rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.  
            Spośród zaproszonych na spotkanie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Gminy Korfantów, w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Przy Gimnazjum im. Czesława Niemena w Korfantowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Puszynie, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wędkarskie w Korfantowie, Fundacji „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rzymkowice, Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na Śląsku Opolskim Koło w Rzymkowicach, Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Jana Kilińskiego, Caritas Diecezji Opolskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowej oraz Polskiego Związku Łowieckiego Koło Łowieckie Nr 5 „Bażant”.           
            Na spotkaniu został przedstawiony projekt rocznego Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, harmonogram prac, jak również omówione zostały propozycje do projektu programu złożone przez organizacje pozarządowe
i podmioty określone w ustawie.       
            Na priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy finansowej, które będą zlecane organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów, Gmina Korfantów planuje przeznaczyć w 2017 roku środki finansowe w wysokości do 150 000,00 zł.

 

            Po dyskusji w sprawie projektu programu, projekt został bez uwag przegłosowany przez wszystkich obecnych na spotkaniu gości.

 

                                                                                                              /-/ BURMISTRZ KORFANTOWA