Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 07-11-2016 13:46

Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce

I etap prac:

Dnia 17 października 2016 r. rozpoczęto realizację I etapu inwestycji pn.: „Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – Etap I, dz. nr 273/1, 272/3, 272/5.

Roboty związane z realizacją I etapu obejmują m.in.:

 1. zakup stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. zakup materiałów niezbędnych do wykonania części robót budowlanych, w tym: podciągu, posadzki, ścian zewnętrznych.

Przewiduje się wbudowanie tych elementów podczas realizacji kolejnego etapu robót, który przewiduje się na rok 2017.

Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Planowany termin zakończenia robót związanych z I etapem: 15 grudnia 2016 r.

Szacowane koszty związane z realizacją I etapu:

 • zakup materiałów: 24.060,00 zł brutto (w tym 9.460,00 zł środki pochodzące z funduszu sołeckiego dla miejscowości Stara Jamka),
 • kierownik budowy: 900,00 zł brutto.

RAZEM: 24.960,00 zł brutto.

II Etap prac:

Dnia 16 lutego 2017 r. rozpoczęto realizację II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – Etap II.

Zakres rzeczowy II etapu obejmuje m.in.:

 1. montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. wykonanie podciągu oraz rozbiórkę słupa,
 3. wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją,
 4. wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych,
 5. wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z poszyciem,
 6. wykonanie robót murarskich, tynkarskich i malarskich (wewnątrz),
 7. rozbudowę budynku od strony zachodniej,
 8. wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Planowany termin zakończenia robót związanych z II etapem: 30 listopad 2017 r.

Szacowane koszty związane z realizacją II etapu:

 • roboty budowlane: 96.500,00 zł brutto (w tym 6.500,00 zł z środki pochodzące z funduszu sołeckiego dla miejscowości Stara Jamka),
 • kierownik budowy: 2.100,00 zł brutto.

RAZEM: 103.600,00 zł brutto.

 

Zdjęcia z realizacji II Etapu:

 

Wykonanie konstrukcji więźby dachowej oraz rozbudowa budynku od strony zachodniej:

 

III Etap prac:

Dnia 5 lutego 2018 r. rozpoczęto realizację III etapu inwestycji pn.: „Przebudowa remizy strażackiej w Starej Jamce” – Etap III.

Zakres rzeczowy III etapu obejmuje m.in.:

 1. montaż stolarki drzwiowej,
 2. montaż podokienników,
 3. wykonanie posadzek betonowych wraz z izolacją i położeniem płytek,
 4. wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych wraz z armaturą i osprzętem,
 5. wykonanie wentylacji,
 6. wykonanie robót murarskich, tynkarskich i malarskich (wewnątrz),
 7. docieplenie elewacji oraz roboty malarskie,
 8. wykonanie instalacji odgromowej,
 9. wykonanie ciągów pieszych oraz opasek wkoło budynku,
 10. wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.

Planowany termin zakończenia robót związanych z III etapem: 30 listopad 2018 r.

Szacowane koszty związane z realizacją III etapu:

 • roboty budowlane: 125.000,00 zł brutto (w tym 3.000,00 zł środki pochodzące z funduszu sołeckiego dla miejscowości Stara Jamka),
 • kierownik budowy: 2.300,00 zł brutto.

RAZEM: 127.300,00 zł brutto.

Zdjęcia z realizacji III Etapu:

 

 

 

Realizację zadania zakończono protokolarnym odbiorem inwestycji dnia 12 lipca 2018 roku.

Wartość inwestycji: 283 782,18 zł brutto.

Na powyższą wartość inwestycji składa się:

- Łączny koszt robót budowlanych: 260 996,78 zł brutto.

- Wydatki towarzyszące inwestycji (wydatki te obejmowały, m. in. wykonanie dokumentacji budowlanej, tj. 16 500,00 zł, pełnienie funkcji kierownika budowy, tj. 5 300,00zł), pozostałe koszty, tj. 985,40: 22 785,40 zł brutto.

 

Opracowała:

Justyna Jurkowska
podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i infrastruktury komunalnej
Urzędu Miejskiego w Korfantowie