Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 23-11-2016 11:14

Realizacja przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korfantów

W 2016 r. Gmina Korfantów na podstawie Uchwały Nr XIV/101/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25.05.2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów, udzieliła dotacji na realizację 21 przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na terenach wiejskich Gminy Korfantów.

Z możliwości otrzymania pomocy skorzystało 21 właścicieli nieruchomości, którzy wyposażyli swoje domostwa w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wszystkie wnioski spełniły wymagania określone przepisami.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostały zrealizowane między innymi w miejscowościach: Przechód (szt. 4), Włodary (szt. 2), Kuźnica Ligocka (szt. 3), Rynarcice (sz. 1), Rzymkowice (szt. 1), Stara Jamka (szt. 1), Włostowa (szt. 4), Przydroże Wielkie (szt. 1), Puszyna (szt. 2), Niesiebędowice (szt. 2).

W związku z powyższym Burmistrz Korfantowa podpisał 21 umów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wysokość ogólna dotacji wynikająca z umów wynosiła 63 000,00 zł brutto. Po realizacji wszystkich inwestycji udzielono dotacji ogółem w wysokości 56 722,05 zł brutto.

Całkowity koszt wszystkich inwestycji wyniósł 178 445,31 zł brutto z czego: 68,21 % kosztów stanowiły środki właścicieli nieruchomości a 31.79 % środki z budżetu Gminy Korfantów w formie dotacji celowej.

 

20160818_140346.jpeg   20160818_140608.jpeg   20160818_141944.jpeg   20160818_142251.jpeg   20160818_142258.jpeg   20161017_125034.jpeg   20161104_105812.jpeg   20161104_105820.jpeg