Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 27-06-2006 13:55

Zamawiający, przedmiot zamówienia, przetarg

Zamawiający w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień Publicznych:

Zamawiającym jest:

Województwo Opolskie . Lider projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny" w imieniu, którego działa:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, 45-315 Opole ul. Głogowska 27

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 130 000 EURO z uwzględnieniem procedury przyspieszonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" lub PZP.

Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Zamówień Publicznych nr 185 z dnia 25.08.2005 poz. 43774

 

Przedmiot zamówienia zgodnie z ogłoszeniem.

  1. Zakup serwerów: aplikacji i www.
  2. Licencje na system E-Urząd: oprogramowanie systemowe, oprogramowanie motorów baz danych, system E-Urząd klient, system E-Urząd serwer.
  3. Wdrożenie systemu E-Urząd.
  4. Zakup Infomatów - kiosków internetowych.
  5. Zakup komputerów PC (zestawów): komputer, monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, pakiet biurowy, program antywirusowy.
  6. Zakup, montaż urządzeń skanujących w tym zestawów do znakowania dokumentów.
  7. Zakup i wdrożenie systemów podpisu elektronicznego.
  8. Zestawienie dostępu szerokopasmowego w jednostkach publicznych.
  9. Budowa sieci LAN w jednostkach administracji publicznej: zaprojektowanie, wykonanie i certyfikowanie.
  10. Promocja projektu

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia . 30.06.2006