Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 27-06-2006 14:26

Wykaz infrastruktury dostarczanej w ramach projektu

Dostawy do poszczególnych JST wg wskazania Zamawiającego.

Lp.

Nazwa infrastruktury

Typ infrastruktury

Ilość

Jm.

1.

Zestawy komputerowe

Sprzęt

2041

Szt.

2.

Serwery

Serwery www (typ 1)

Serwery www (typ 2)

Serwery aplikacji (typ 1)

Serwery aplikacji (typ 2)

Sprzęt

115

53

4

53

5

Szt.

3.

Urządzenie skanujące

Sprzęt

57

Szt.

4.

Sieci LAN budowa i rozbudowa (elementy pasywne i aktywne)

Sieć

45

1751

Sieci *

Punktów sieciowych

5.

Czytniki podpisu wraz z kartą procesorową i podpisem kwalifikowanym

Sprzęt

147

Szt.

6.

Infomaty (kioski internetowe)

Sprzęt

60

Szt.

7.

Zestawy do znakowania dokumentów

Sprzęt

57

Szt.

8.

Punkty dostępowe (doprowadzenie Internetu szerokopasmowego do JST)

Sieć

57

Łączy

9.

Moduł E-Obieg

Oprogramowanie

57

2554

Instalacji

Użytkowników

10.

Moduł E-Baza

Oprogramowanie

57

2554

Instalacji

Użytkowników

11.

Moduł E-Usługi

Oprogramowanie

57

Nieograniczona ilość

Instalacji dostępnych przez Internet

Użytkowników

12

Motory baz danych

Oprogramowanie

171

57

57

57

Baz ogółem

Baz modułu E-Obieg

Baz modułu E-Baza

Baz modułu E-Usługi

 


Łączność

Sieć

17

Budynki **

* Pod pojęciem sieci należy rozumieć łącznie sieć LAN wykonaną w obiektach w których siedzibę ma dana jednostka samorządu terytorialnego. Siedziba ta może znajdować się w różnych budynkach.

** 38 budynków w 17 jst wg PFU.

Stałe łącze dostępowe do sieci Internet

Łącza dostępowe w 57 lokalizacjach:

  • Typ 1 . Przepustowość minimum 512 kb/s . 53 lokalizacje
  • Typ 2 . Przepustowość minimum 1 Mb/s . 4 lokalizacje
  • 2 stałe, publiczne adres IP
  • Urządzenie dostępowe z interfejsem Ethernet (RJ-45)
  • Dostępność na poziomie 95%

57 urządzeń zdalnych, służących do łączności z Internetem.

Łączność pomiędzy budynkami

W JST, które posiadają więcej niż jedną lokalizację musi zostać zapewniona możliwość pracy ze wszystkimi elementami systemu eUrząd oraz dostęp do Internetu. Minimalna przepustowość tych łącz to 512 kb/s.