Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 27-06-2006 13:57

Komitet projektu

Kontrola realizacji projektu:

Nadzór nad realizacją proejktu prowadzi Komitet projektu w skład którego wchodzi:

-6 przedstawicieli Partnerów projektu,

-1 przedstawiciel Lidera projektu - dyrektor WODIiP

Komitet projektu wybrany został na spotkaniu ogólnym Lidera i Partnerów projektu w dniu 1 grudnia 2004r. Tryb działania Komitetu projektu reguluje Regulamin Pracy

Komitetu Projektu "eUrząd dlamieszkańca Opolszczyzny" przyjęty Uchwałą nr 1/2004r z dnia 22 grudnia 2004r.

 

Komitet Projektu "eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny"

Lp.

Imię i nazwisko

JST

e-mail

1.

Mieczysław Kożuch

UMiG Krapkowice

2.

Wojciech Olender

UMiG Gogolin

3.

Marcin Zynczewski

UMiG Nysa

4.

Dariusz Dukasz

Zmiana od dnia

1 kwietnia 2006r.

Mariusz Bogucki

UM Opole

UM Opole

5.

Krzysztof Kobylański

UMiG

Strzelce Opolskie

6.

Tomasz Golec

UG Turawa

7.

Lesław Tomczak

WODIiP Opole