Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 17-02-2017 08:44

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

W związku z trwającym procesem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór z mieszkańcami, w ramach aktywizacji, w zakresie:

zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy z Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych (z uwzględnieniem zasad ubiegania się o przyznanie grantu)

Termin spotkania:     10 marca 2017 r. godz. 1000 – 1430

Miejsce spotkania:   Powiatowe Muzeum w Nysie,

ul. Biskupa Jarosława 11, 48-300 Nysa.

Planowany program spotkania:

1000 – 1015 –      Przywitanie zaproszonych gości i uczestników spotkania,

1015 – 1200 –       Prezentacja produktów lokalnych zatwierdzonych i wpisanych na listę produktów lokalnych NKJiG wraz z wręczenie certyfikatów „Produkt Lokalny”

1200 – 1230 –      Przerwa

1230 – 1400 –      Ogólne zasady i warunki ubiegania się o przyznanie pomocy, z poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

  • przedsięwzięcia 2.2.2. Promocja kultury i produktów lokalnych, z uwzględnieniem procedur przyznawania grantów.

1400 – 1430 –    Dyskusja

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel.: 77 4080588) zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 6 marca 2017roku.