Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 03-04-2017 12:01

Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła”

Na prośbę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła” Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała, zamieszczamy poniżej ogłoszenie w sprawie likwidacji Stowarzyszenia:

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3/2017/W Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła” Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała KRS 0000257584, z dnia 23.03.2017 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wspólne Źródła” Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała. Adres dla korespondencji: 48-210 Biała ul Prudnicka 35

Likwidatorem stowarzyszenia zostali ustanowieni Robert Roden, Urszula Maślanka, Zdzisław Biliński, Rafał Magosz.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 kwietnia 2017r. na powyżej podany adres Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.