Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 18-04-2017 14:02

Burmistrz Korfantowa zaprasza wszystkich mieszkańców do głosowania na projekty złożone do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

11 kwietnia na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ukazała się lista zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego na rok 2017. Na przedmiotowej liście znalazł się również projekt realizowany na terenie Gminy Korfantów - Renowacja ozdobnej studni w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, kod zadania P/ONY/7/DIG.

Aby zadanie to zostało wybrane do realizacji konieczne jest uzyskanie jak największej liczby głosów. Na zadanie Renowacja ozdobnej studni w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, mogą głosować mieszkańcy powiatu nyskiego, którzy ukończyli 16 lat. Każdy może głosować tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne (głosować można na zadania powiatu i subregionu swojego zamieszkania).

Głosowanie odbywać się będzie:

  1. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania,
  2. elektronicznie na stronie internetowej opolskie.pl ,
  3. poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Marszałkowski Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jego nadania do Urzędu.

Karta do głosowania  będzie udostępniona na stronie internetowej www.opolskie.pl, wyłożona w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz w punktach informacyjnych.

Głosowanie na projekty potrwa od 24 kwietnia do 19 maja br.

Prosimy zatem o oddawanie głosów na zadanie powiatowe pn.  Renowacja ozdobnej studni w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, kod zadania P/ONY/7/DIG oraz na zadanie w subregionie realizowane przez Gminę Pakosławice pn. "Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy", kod zadania S/NB/1/DKS.

Zapraszamy do głosowania !!!