Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 05-06-2017 16:37

Ewakuacja Szkoły Podstawowej we Włodarach

1 czerwca 2017 r.  w Szkole Podstawowej we Włodarach odbyło się sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji uczniów i nauczycieli. Zgodnie z § 17 rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów obowiązek przeprowadzenia takich ćwiczeń spoczywa na dyrektorze szkoły.

Celem próbnej ewakuacji jest przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie zagrożenia. Podczas treningu wszyscy powinni wiedzieć co mają robić - muszą znać swoje obowiązki, zasady postępowania, współpracować ze sobą.

W „próbnej ewakuacji” wzięła udział jednostka OSP Włodary. Nauczyciele oraz uczniowie poprzez wyjścia ewakuacyjne udali się do miejsca zbiórki, czyli na plac przed szkołą. Następnie strażacy  mieli do wykonania kilka zadań, m.in.: odnalezienie poszkodowanych, udzielenie im pierwszej pomocy medycznej, jak również rozwinięcie linii wężowej.

Dzięki uprzejmości druhów, uczniowie oraz przedszkolaki mogli osobiście zobaczyć sprzęt  pożarniczy i wypróbować własnych sił przy próbie strzelania strumieniem wody do wyznaczonego celu.

Zgodnie stwierdzono, że ćwiczenia zostały przeprowadzone sprawnie i zgodnie z przyjętymi założeniami.