Dziś są imieniny: Błażeja, Joanny, Telimeny
Wybierz język:
 28-11-2006 14:44

I sesja Rady Miejskiej w Korfantowie kadencji 2006 – 2010

W sobotę 25 listopada  b.r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie odbyły się obrady I sesji Rady Miejskiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołał Przewodniczący poprzedniej kadencji. Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie Pani Halina Krystyna Przystawska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, następnie radni złożyli ślubowanie – obejmując w ten sposób mandat radnego.
Podczas posiedzenia radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego – Pana Jana Oleksowa oraz dwóch Wiceprzewodniczcych – Panią Marię Figurę i Pana Mariusza Żabińskiego. Powołano także stałe Komisje Rady Miejskiej, tj.
- Komisję Rewizyjną w składzie:
1.       Pan Grzegorz Niewiadomski
2.       Pan Andrzej Chrobok
3.       Pan Stanisław Kopaczuk
4.       Pan Andrzej Kruczkiewicz
5.       Pani Beata Gębarowska
- Komisję Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w składzie:
1.       Pani Maria Figura
2.       Pan Kazimierz Didyk
3.       Pan Stanisław Kopaczuk
4.       Pan Grzegorz Niewiadomski
5.       Pan Grzegorz Błaszczuk
- Komisję Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych w składzie:
1.       Pan Wojciech Kłokosiński
2.       Pan Mariusz Żabiński
3.       Pan Jan Oleksów
4.       Pani Małgorzata Misiewicz
5.       Pan Krzysztof Bernacki
- Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1.       Pan Andrzej Chrobok
2.       Pan Jan Oleś
3.       Pan Jan Hauschild
4.       Pani Beata Gębarowska
5.       Pan Andrzej Kruczkiewicz
 
Na pierwszym posiedzeniu stałych Komisji zwołanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, radni dokonają  wyboru Przewodniczących i Zastępców poszczególnych Komisji.
Obraz 137.jpeg Obraz 138.jpeg Obraz 141.jpeg Obraz 190.jpeg