Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 21-06-2017 12:51

Sięgnij po 25 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej !

 Do 25 000 zł

BEZZWROTNEJ dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej

Dodatkowo „pomostówka” (tj.1 000 zł/miesiąc) nawet do 12 miesięcy!

Dla kogo dotacja:

DLA OSÓB: zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, które ukończyły 30 lat, nie pracują i mają jeden ze statusów na rynku pracy:

 • BEZROBOTNY  (osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy  jako osoba bezrobotna)
 • POSZUKUJĄCY PRACY (osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy)
 • NIEAKTYWNY ZAWODOWO (osoba która, nie pracuje i nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, do tej grupy zaliczają się  również osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające emeryturę/rentę)

DODATKOWO PUNKTOWANE na etapie rekrutacji są:

 • kobiety [3 pkt]
 • osoby powyżej 50 roku życia [3 pkt] 
 • osoby z niepełnosprawnością [5 pkt]
 • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Urzędzie Pracy co najmniej 12 miesięcy) [1 pkt]
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne/średnie) [1 pkt]
 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia [1 pkt]
 • imigranci i migranci powrotni (osoby, które wyjechały do innego kraju UE w celach zarobkowych na minimum 3 miesiące i są gotowe wrócić do Polski) [3 pkt]
 • osoby zamieszkujące tereny gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice [10pkt]
 • planowana działalność w sektorze specjalizacji regionalnych (chemiczna, budowlana wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi, maszynowa i elektromaszynowa, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, drzewno-papiernicza w tym przemysł meblarski, metalowa i metalurgiczna, usługi medyczne i rehabilitację, usługi turystyczne oraz transport i logistyka) [3pkt]

PDFUlotka.pdf (471,14KB)
 

Przyjdź do nas!

Kontakt w Kluczborku:

Kontakt w Opolu:

Biuro projektu:

Izba Gospodarcza „Śląsk”

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Ozimska 184 (biuro 11)

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

45-310 Opole

tel. 77 412 91 13, tel. kom. 793 815 869

tel. 77 453 84 84

e-mail: biuroprojektu.inkubator@gmail.com

e-mail: info@igsilesia.pl

www.inkubatorkluczbork.pl

www.igsilesia.pl