Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 30-06-2017 13:13

Rada Miejska w Korfantowie jednogłośnie za absolutorium dla Burmistrza Korfantowa !

28 czerwca 2017 roku odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Korfantowie, na której rada jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Korfantowa absolutorium z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2016 rok. Udzielenie absolutorium poprzedzone zostało zapoznaniem z treścią  uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  dotyczącymi zarówno samego sprawozdania jak i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz zapoznaniem z uchwałą i sentencją wniosku Komisji  Rewizyjnej. Oprócz uchwał związanych z absolutorium rada podjęła również następujące uchwały:

  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; (I etap remontu organów w kościele w Ścinawie Nyskiej)
  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; (prace konserwatorskie rzeźby Krucyfiksu w kościele w Korfantowie)
  • w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Przechodzie na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów;
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Korfantów do realizacji projektu pn. „Szkoły przyszłości w Gminie Korfantów”;
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2017 rok.