Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 04-07-2006 14:35

Dobre praktyki - lokalne inicjatywy w harmonii z naturą

W dniach 27-28 czerwca 2006 r. w Polanicy Zdrój odbyło się seminarium poświęcone przede wszystkim problemowi Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Zaproszeni byli przedstawiciele Samorządów, Parków Krajobrazowych, Parków Narodowych, ale przede wszystkim tematyki podejmowane podczas seminarium kierowane były do grup pozarządowych, które chcą podejmować działania na rzecz rozwoju swoich regionów.
Duży nacisk kładziono na rolę natury, przyrody w kreowaniu nowej rzeczywistości na polskiej wsi. Toteż dużą rolę w przyszłości będą odgrywały obszary Sieci Natura 2000.
Będzie to miało wpływ na rozwój zwłaszcza obszarów wiejskich, gdzie można znaleźć wiele zakątków o ważnych walorach krajobrazowych, przyrodniczych. Na obszarach takich z pewnością można znaleźć przeróżne gatunki zwierząt i roślin.
Dużą rolę będą odgrywały nawet niewielkie formy ochrony przyrody takie jak: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, małe rezerwaty, pomniki przyrody, których przecież nie brakuje nawet na terenie gminy Korfantów.
Podejmowano również temat związany z możliwościami finansowania działań środowiskowych wynikające ze strumieni finansowania w Unii Europejskiej w latach 2007-2013, szczególnie działań związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000 oraz możliwości wspierania działań proekologicznych ze środków strukturalnych.
Co jest ważne dla nowo powstałych organizacji pozarządowych, podejmowano tematykę możliwości wykorzystania programu Leader+ dla rozwoju lokalnego.
Poza tym zaproszone grupy, w tym: stowarzyszenia, partnerstwa, fundacje, prezentowały swoje osiągnięcia związane z realizacją Schematu I PPL+
Zaproszony delegat z Czech prezentował możliwość wykorzystania marek produktów regionalnych dla promocji i rozwoju w Szumowie, Karkonoszach i Beskidach w oparciu o sieć Natura 2000, oraz na przykładzie produktu lokalnego (wyroby z jabłek) w Białych Karpatach.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Eko-Unia przedstawił rolę Lokalnych Grup Działania (program Leader) w rozwoju zrównoważonym obszarów wiejskich na przykładach krajowych i zagranicznych.
Ostatnim punktem seminarium był wykład na temat możliwości a raczej konieczności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono przede wszystkim możliwość wykorzystywania biomasy oraz możliwości inwestowania w kotłownie na biomasę.

Zainteresowanych szczegółami podejmowanych tematów odsyłam na strony:
www.eko.wroc.pl
www.zielona-akcja.eko.org.pl
www.cieplej.pl
www.wwf.pl