Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 04-07-2006 08:12

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca br. w Domu Kultury w Korfantowie odbyły się obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.       Otwarcie obrad,
2.       Prezentacja Gminy Korfantów – wystąpienie Burmistrza Korfantowa,
3.       Interpelacje i wnioski radnych,
4.       Raport o stanie technicznym nawierzchni dróg oraz obiektów inżynieryjnych
w powiecie nyskim:
  • wystąpienie Pana Ryszarda Walawendra - Dyrektora Zarządu Dróg 
    Powiatowych w Nysie,
  • wystąpienie Pana Bogdana Poliwody - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
  • wystąpienie Pana Bolesława Pustelnika - Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.
       5. Sprawozdanie finansowe ZOZ w Nysie i SP ZOZ ZOZ w   Głuchołazach:
a)      wystąpienie Pana Norberta Krajczego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej     
w Nysie,
b)      wystąpienie Pana Artura Grychowskiego - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej                     
w Głuchołazach,
c)       dyskusja,
d)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
e)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
      6. Podjęcie uchwał,
      7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
      8. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu,
      9. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu,
      10. Wolne wnioski,
      11. Zamknięcie obrad.
Dscn3823.jpeg Dscn3824.jpeg Dscn3826.jpeg Dscn3827.jpeg