Dziś są imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Wybierz język:
 14-09-2006 09:09

Zrealizowaliśmy kolejne dwa zadania w ramach kontynuacji Programu „Przejrzysta Polska 2006”

Zadanie 2.1 OPRACOWANIE PROCEDURY COROCZNEGO PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO URZĘDNIKA PROWADZONEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU ORAZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.
W lipcu 2005 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie opracowali i przyjęli Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu – zbiór zasad i wyznaczników postępowania, m.in. takich jak uczciwość, kompetencja, bezstronność, uprzejmość i życzliwość wobec interesanta, jakimi powinni kierować się pracownicy służby publicznej.
Przegląd tego Kodeksu będzie odbywał się raz w roku przy pomocy badań ankietowych, których wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej. Ankiety będą kierowane zarówno do interesantów urzędu jak i pracowników urzędu.

Zadanie 3.1 OPRACOWANIE Z UDZIALEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PROCEDURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.
Również w 2005 roku Rada Miejska w Korfantowie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Korfantów. W treści tej uchwały zawarty został zapis, że „ w sprawach ważnych dla Gminy (a więc m.in. takich jak budżet, plan rozwoju czy sieć szkół), określonych przez Radę Miejską albo Burmistrza Korfantowa lub w przypadkach określonych w ustawach przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami za zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale”. Zasady przeprowadzania konsultacji określa uchwała.

Więcej informacji na temat akcji można uzyskać na stronie głównej urzędu klikając niebieski kryształ z napisem przejrzysta polska.