Dziś są imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Wybierz język:
 02-08-2017 15:23

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kościuszki

W  dniu 2 sierpnia 2017 roku rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej rozdzielczej i budową kanalizacji sanitarnej w związku z zadaniem  inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kościuszki”. Wykonawcą  robót budowlanych jest  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie ul. Powstańców Śląskich 8.Zakres robót obejmuje  budowę sieci  wodociągowej rozdzielczej ø 90 PVC o długości około 90 mb zakończonej hydrantem podziemnym  oraz budowę kanalizacji sanitarnej ø 150 PVC  o długości około 63 mb ze studniami kanalizacyjnymi.

 

 

Zakończenie budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kościuszki

W dniu 31 sierpnia 2017 roku protokolarnie odbył się odbiór robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Kościuszki”. Zadanie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie. Wybudowano sieć wodociągową Ø 90 PVC długości 88,50 mb zakończoną hydrantem podziemnym oraz sieć kanalizacyjną Ø 150 PVC długości 61,65 mb ze studnią kanalizacji sanitarnej Ø 60 PVC – 2 szt. i Ø 100 PVC – 1 szt.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych wyniosła – 51.850,65 zł.