Dziś są imieniny: Edwina, Rosławy, Rozalii
Wybierz język:
 03-11-2006 11:50

Zakończenie remontu drogi w Kuźnicy Ligockiej

W dniu 31.10.2006 roku odbył się odbiór końcowy robót związanych z wykonaniem remontu drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Ligocka o łącznej długości 516 mb na odcinku od mostu na rzece Ścinawa Niemodlinska do wjazdu na posesję Nr 58 oraz odcinek o długości ok. 15 m drogi dojazdowej do leśniczówki.

Roboty związane z remontem drogi obejmowały m.in.:
ręczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wyrównanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego mieszanką kamienną 0-32 mm, grubości 10cm, skropienie górnej warstwy podbudowy emulsją asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grubości 4 cm, na łącznej powierzchni 2.521 m2.
Zadanie powyższe zostało zrealizowane przez firmę BDM Dariusz Morawiecki, ul. Piłsudskiego 56, 48-303 Nysa, zgodnie z umową zawartą dnia 29.09.2006 r.
Przedmiot umowy wykonywany był w okresie od 06.10.2006 r. do 31.10.2006 r.
Koszt wykonywanych robót wyniósł 125.270,00 zł brutto.

ŁB

Kuźnica Ligocka - droga 002.jpeg Kuźnica Ligocka - droga 003.jpeg Kuźnica Ligocka - droga 004.jpeg Kuźnica Ligocka - droga 006.jpeg Kuźnica Ligocka - droga 013.jpeg Kuźnica Ligocka - droga 011.jpeg