Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 23-06-2006 12:23

Utworzenie stowarzyszenia „Wspólne Źródła-Partnerstwo obszarów wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik” oraz przyjęcie strategii rozwoju

Stowarzyszenie „Wspólne Źródła-Partnerstwo obszarów wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik” w trakcie realizacji Schematu I „Pilotażowego Programu Leader+” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” będące formą prawną LGD zostało zarejestrowane 24 maja 2006 r. Członkowie stowarzyszenia przeszli szkolenia i warsztaty z zakresu odnowy wsi, procedur prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowej, zarządzania projektami oraz warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i motywacji.

Uchwałą Nr II/1/2006 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólne Źródła-Partnerstwo obszarów wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik” w dniu 17 maja 2006 r. przyjęło Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów i Prudnik.

Kolejnym zadaniem Stowarzyszenia będzie realizowanie przyjętej Strategii (ZSROW). Temu celowi służyć będzie Schemat II „PPL+”.

PDFStatut stowarzyszenia (82,15KB)
PDFZintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin: Korfantów i Prudnik (976,36KB)