Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 25-08-2017 12:41

Pomoc materialna dla uczniów

Informuję, że od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. przyjmowane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korfantów.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania pomocy wynosi 514,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne realizowane będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających poniesienie wydatków przez rodzica (prawnego opiekuna dziecka) lub pełnoletniego ucznia. Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na rodzica ( prawnego opiekuna )  lub pełnoletniego ucznia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Korfantowie (II piętro, pokój nr 13) tel. 77/ 43 43 820-823 wew. 42.

 

            Burmistrz Korfantowa

  /-/ Janusz Wójcik