Dziś są imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wybierz język:
 30-08-2017 12:07

Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna

W dniu 27.07.2017 r. zawarto umowę z firmą PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice na wykonanie przebudowy odcinka drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna na odcinku o długości ok. 130mb.

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie korytowania wraz z podbudową ze stabilizacji cementowej oraz z kruszywa łamanego,
  • wykonanie  nawierzchni z  mieszanki mineralno – bitumicznej warstwa wiążąca o gr. 4cm,
  • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej jako warstwa ścieralna o gr. 3 cm,
  • skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,
  • ręczne formowanie nasypów – pobocza gruntowe,
  • wymiana istniejących przepustów Ø500mm – 2 szt. z podbudową betonową,
  • wykonanie przyczółków z kostki kamiennej nieregularnej

Wartość robót budowlanych: 114.320,33 zł  

 

Dnia 5 października 2017 r. zakończono realizację II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wiejskiej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Puszyna” 

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni drogi wiejskiej o nawierzchni mineralno bitumicznej,  dł. 135mb i szerokości 3,5m

Wykonawcą robót budowlanych była firma PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj s.c. ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniła firma

INNTEST – usługi w budownictwie, Osiedle 30-lecia 5/73, 47-303 Krapkowice

Wartość zadania brutto 118.220,33zł.