Dziś są imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
Wybierz język:
 06-09-2017 08:37

Wakacje za nami !

Na zaproszenie  Burmistrza Korfantowa w dniu 31 sierpnia 2017 roku  w sali narad Urzędu Miejskiego w Korfantowie odbyło się spotkanie dotyczące roku szkolnego.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych oraz Prezes ZNP -  Pan Arkadiusz Krzywicki,  Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej - Pan Mariusz Żabiński , Prezes Fundacji dla Przyszłości Włodar -  Pan Tadeusz Rzepski  oraz Pani Danuta Babicz - Lewandowska , która od września będzie kierowała  placówką we Włodarach.

Na spotkaniu Pan Burmistrz Korfantowa – Pan Janusz Wójcik wręczył nowe powierzenie funkcji oraz pełnomocnictwo dla Pani Joanny Beśki – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej oraz dla Pani Elżbiety Rauch-  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przechodzie. Obie Panie przeszły procedurę konkursową na stanowisko dyrektora i funkcja ta została im powierzona na okres 5 lat.

W czasie spotkania  była szczególna chwila,  Pani Dyrektor Elżbieta Rauch otrzymała z rąk Burmistrza nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy w zawodzie nauczyciela.

Spotkanie to również było pretekstem do  wręczenia  nauczycielom Pani Monice Radom i Pani Helenie Miczce -Luda  aktów nadania stopnia awansu zawodowego na  stopień nauczyciela mianowanego. Przed wręczeniem aktu obie Pani złożyły w obecności  gości   ślubowanie, które odebrał Pan Burmistrz  - Janusz Wójcik.

Dalsza część spotkania przebiegała w sposób roboczy, Pan  Burmistrz przedstawił plany dotyczące  oświaty  w dalszej perspektywie,  poinformował o inwestycjach realizowanych przez Gminę, projektach unijnych, programach  rządowych oraz poruszył wiele drobnych kwestii dotyczących  spraw bieżących. 

Na zakończenie  spotkania Burmistrz  podziękował za przybycie zaproszonym gościom  życząc jednocześnie okazji nowego roku szkolnego  wielu sukcesów w realizacji nowych wyzwań i satysfakcji z pracy zawodowej, a także wiele radości ze wspólnej pracy.

Wychowankom i uczniom z okazji nowego roku szkolnego Burmistrz życzył,  by czas spędzony w szkole był fascynującą i intelektualną przygodą oraz mądrą zabawą wypełnioną twórczą energią.