Dziś są imieniny: Flawii, Justyna, Rajmunda
Wybierz język:
 18-09-2017 08:18

Gmina Korfantów otrzyma dofinasowanie dla projektu realizowanego w partnerstwie

11 września 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4334/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.02.01-IZ.00-16-002/16 dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014-2020 w podziale dla subregionów: kędzierzyńsko – kozielskiego, brzeskiego i południowego.

Wspólny projekt, 3 powiatów i 12 gmin działających w Stowarzyszeniu Subregion Południowy, złożył partner wiodący - Powiat Nyski. W ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” Gmina Korfantów zrealizuje prace termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Korfantowie oraz budynku Urzędu Miejskiego na ul. Reymonta  w Korfantowie.

Koszt całkowity projektu wynosi 20 375 214,49 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 608 603,90 zł z czego Gmina Korfantów wnioskuje o 500 227,46 zł.