Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 20-09-2007 15:14

ISO 9001:2000 w naszym urzędzie

***** PDF262_2005.pdf (550,48KB) *****


ODNOWIENIE CERTYFIKATU

18 czerwca 2009 roku w urzędzie odbył się audit, który potwierdził, że urząd spełnia wymogi normy ISO 9001:2000. Audit przeprowadzili Panowie Zbigniew Geca oraz Grzegorz Marchewka z Polskiego Rejestru Statków. Certyfikat został przedłużony do 24 czerwca 2012 roku.

Certyfikat.jpeg


UZYSKANIE CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY ISO 9001:2000

Po około 10 miesiącach prac Urząd Miejski w Korfantowie otrzymał decyzję w sprawie przyznania certyfikatu SZJ ISO 9001:2000. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w czasie uroczystej sesji z okazji Dni Korfantowa 11 sierpnia 2006 roku, nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatu ISO 9001:2000 dla jakości usług świadczonych w naszym urzędzie. Certyfikat - na ręce Burmistrza Korfantowa - wręczył Pan Zbigniew Geca reprezentujący organ certyfikujący czyli Polski Rejestr Statków z Gdańska.
Wręczenie certyfikatu nie oznacza dla nas zakończenia pracy – wręcz przeciwnie nakłada na nas obowiązek nieustannego wysiłku nad doskonaleniem systemu. Myślimy jednak, że dzięki już zdobytemu doświadczeniu oraz dalszemu zaangażowaniu, utrzymamy standardy normy ISO 9001:2000.

Certyfikat ISO 9001:2000

Zobacz również: Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

 


 

13.06.2006 - AUDIT CERTYFIKACYJNY

We wtorek 13 czerwca 2006r. odbył się w naszym urzędzie audit certyfikacyjny, którego celem była ocena wdrożonego systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000.
Audit został przeprowadzony przez firmę Polski Rejestr Statków z Gdańska uprawnioną do certyfikacji systemów zarządzania, a zarazem posiadającą duże doświadczenie w certyfikowaniu jednostek samorządowych. Zespół audytorski pracował w następującym składzie:

  1. Dariusz Hejmej – auditor wiodący
  2. Zbigniew Geca - auditor
  3. Tomasz Nalepka - auditor

Ocenie zostały poddane wszystkie procesy i obszary jakie zidentyfikowano w urzędzie.
Z wielką przyjemnością oraz z nieukrywaną satysfakcją, mamy przyjemność ogłosić, że ocena wypadła pozytywnie, nie stwierdzono żadnych niezgodności i w efekcie tego zespół auditorski podjął decyzję o przyznaniu certyfikatu ISO 9001:2000 dla jakości naszych usług.
Certyfikacja systemu zarządzania jakością miała na celu potwierdzenie odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Korfantowie za jakość świadczonych usług administracyjnych oraz - w dalszej perspektywie - zapewnienie klientów o wysokim poziomie świadczonych usług, a także o podjęciu trudu stałego ich doskonalenia. Doskonalenie to będzie oceniane corocznie w trakcie auditów nadzoru.
Odbyty pomyślnie audit był niejako ukoronowaniem wysiłku włożonego we wdrożenie systemu jakości, a dobre przygotowanie się urzędu do auditu certyfikacyjnego pozwala mówić o ostatecznym sukcesie całego przedsięwzięcia.
 

IMG_0178.jpeg IMG_0182.jpeg  


 12.01.2006 - SZKOLENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

W dniu 12 stycznia 2006 roku odbyła się pierwsza tura szkoleń pracowników urzędu w zakresie Zarządzania Jakością według normy ISO 9001-2000. Prowadzący szkolenie - Pan Feliks Monasterski z firmy Q – Profit z Raciborza omówił zagadnienia związane z wdrażaniem tej normy.

iso - spotkanie 002.jpeg iso - spotkanie 003.jpeg


 06.10.2005 - SPOTKANIE KOORDYNACYJNE KIEROWNIKÓW

6 października w Urzędzie Miejskim w Korfantowie odbyło się spotkanie koordynacyjne kierowników procedur głównych wdrażanej normy ISO 9001:2000. Spotkanie poprowadził auditor wiodący procesu Pan Feliks Monasterski z raciborskiej firmy Q-PROFIT.

Celem spotkania było omówienie poszczególnych etapów prac przy wdrażaniu normy oraz przyjęcie projektu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością z podziałem na trzy części:

  1. Procesów postępowania decyzyjnego i niedecyzyjnego
  2. Procesów w poszczególnych wydziałach urzędu i na samodzielnych stanowiskach
  3. Polityka Jakości oraz Księga Jakości

  iso 002.jpeg iso 003.jpeg


 13.09.2005 - PRZYSTĄPIENIE DO WDRAŻANIA SYSTEMU

Urząd Miejski w Korfantowie przystąpił do procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy ISO 9001:2000. Prace zostały podjęte z dniem 1 września 2005 roku i mają się zakończyć uzyskaniem certyfikatu w maju przyszłego roku.

 


 24.11.2005 - SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

 W dniu 24 listopada br. odbyło się spotkanie pdsumowujące dotychczasowe prace nad wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością w naszym Urzędzie. Dokonano oceny zgromadzonej dokumentacji oraz ustalono priorytety dalszych działań.