Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 30-10-2017 08:20

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie - Etap I

Dnia 7 grudnia 2017 r. zakończono realizację I etapu inwestycji pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Targowej w Korfantowie” w ramach którego przebudowano i rozbudowano ok. 168,50 m drogi.

Zakres rzeczowy zadnia obejmował m. in.:

 • Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wywozem materiałów z rozbiórki.
 • Roboty ziemne wraz z transportem urobku.
 • Wykonania warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie drogi, chodników oraz zjazdów.
 • Wykonanie nawierzchni jezdni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm.
 • Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm.
 • Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm.
 • Wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej.
 • Osadzenie krawężników betonowych oraz obrzeży.
 • Wykonanie nowych wpustów ulicznych.
 • Montaż oznakowania drogowego.
 • Zagospodarowanie terenu po zakończeniu inwestycji.

Do wykonania w kolejnym etapie pozostały prace związane z przebudową oraz rozbudową parkingu.

Wykonawca robót budowlanych:

GRZEGORZ CHMIELAK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CHMIELAK", Łąka Prudnicka - NIP: 755-124-36-30.

Kierownictwo budowy:

WITOLD ISALSKI, Prudnik.

Nadzór inwestorski:

ŻURAKOWSKI ARKADIUSZ AR-DOM BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE, Prudnik – NIP: 755-136-37-42.

Roboty budowlane zakończono dnia: 30 listopada 2017 r.

Wartość robót budowlanych (brutto): 268.375,85 zł

 

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

 

Zdjęcia z realizacji:

 

 
 

 

 

Zdjęcia po zakończeniu realizacji I etapu: