Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 06-11-2017 09:04

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty!

W dniu 26 października 2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Korfantowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego organizowanego przez  OPZW Koło Wędkarskie Korfantów. W konkursie wzięło udział 73 dzieci z Gminy Korfantów. Konkurs plastyczny pn. „Piękno środowiska naturalnego”  skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III pn. „ Czyste wody – zdrowe ryby”, a dla uczniów klas IV-VI przeprowadzony został test wiedzy ekologicznej. Konkurs miał na celu uwrażliwienie na piękno otaczającego świata, skierowanie uwagi dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, popularyzację wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska. Nagrody uczestnikom konkursu wręczali Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik, Dyrektor Biura Okręgu PZW w Opolu Pan Jakub Roszuk, Prezes Koła PZW w Korfantowie Pan Roman Trzop, Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie Pan Stanisław Nasienniak, Skarbnik Koła PZW w Korfantowie Pan Jerzy Ptak oraz Wiceprezes ds. pracy z młodzieżą Pan Krzysztof  Galla. Laureaci konkursu otrzymali medale, dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe.

Konkurs organizowany był w ramach zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego realizowanego przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Wędkarskie w Korfantowie ze środków Gminy Korfantów. 

Laureaci konkursu:

Laureaci konkursu plastycznego "Piękno środowiska naturalnego" (przedszkole)
 I miejsce:  Paulina Nawotny,  Jakub Tlałka
II miejsce: Julia Ważna, Aleksandra Rosińska
III miejsce: Kamil Tomala, Filip Gotszalk,  Laura Wojciechowska
IV miejsce: Aleksandra Kubów,  Oliwer Raczyński   


 Laureaci konkursu plastycznego  "Czyste wody - zdrowe ryby"  (klasy I-III)
I miejsce Hanna Mirecka, Patryk Kniaź
II miejsce: Julia Słowik 
III miejsce: Nikola Kubiak, Szymon Sosulski 


Laureaci konkursu "Z ekologią za pan brat" (klasy IV- VI)
 I miejsce: Dawid Szkudlarski
 II miejsce: Barbara Huzar
 III miejsce: Wojciech Bieruta  

Serdecznie Gratulujemy!

 

BK/JG