Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 03-07-2006 14:23

Informacja na temat XLV Sesji Rady Miejskiej

W dniu 28 czerwca br. odbyły się obrady XLV Sesji Rady Miejskiej, porządek obrad przedstawiał się następująco:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Jana Oleksowa. W sesji uczestniczyło 12 Radnych, 17 Sołtysów oraz zaproszeni goście.
 2. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej, którą przedstawił Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Szewczyk.
 3. Interpelacje i wnioski zgłoszone przez Radnych, które dotyczyły m.in.:
  •  zasypanej drogi przy hali sportowej;
  • dokończenia naprawy ulicy Nowej w Korfantowie;
  • umieszczania na stronie internetowej Zarządzeń Burmistrza;
  • remontu drogi na Smolarnię w Przechodzie;
  • pozyskania funduszy na organizację „Dni Korfantowa”;
  • informacji nt. dalszych losów szkoły we Włosowej;
  • remontu świetlicy w Rzymkowicach;
  • naprawy nawierzchni drogi Rzymkowice – Stara Jamka.
 4. Informacja Burmistrza Korfantowa nt. oceny realizacji uchwały Rady Miejskiej
  w Korfantowie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Korfantów (uchwała RM Nr XXI/152?04). Informację w imieniu Burmistrza przedstawił Pan Adam Zioło – Naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii
  i Nieruchomości.
 5. Informacja  Burmistrza nt. oceny funkcjonowania systemu zaopatrzenia Gminy
  w wodę.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • restrukturyzacji należności podatkowej Gminy od Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.
 • przystąpienia do realizacji oraz partycypacji w kosztach wraz z Województwem Opolskim przebudowy chodnika na ul. Wyzwolenia w Korfantowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 407 Nysa -Korfantów-Łącznik.
 • zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2006 rok.
 • przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą: ”Remont  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1557 O w miejscowości Kuropas”.
 • przystąpienia do realizacji wspólnie z Powiatem Nyskim należącego do właściwości Powiatu Nyskiego zadania pod nazwą: „Remont odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1205 O w Ścinawie Małej, ul. Rynek”.
 • wystąpienia Gminy Korfantów ze Związku Międzygminnego.
 • nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”.
 • nadania tytułu ”Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”.
 • nadania tytułu ”Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
 • nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
 • nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
 • nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
 • nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Korfantów”.
 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski Radnych, których udzielił Burmistrz Pan Zdzisław Martyna.
 2. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 4. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.