Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 30-06-2006 09:27

Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca 2006 r. o godz. 1000 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Nysie.
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1.      Sprawy organizacyjne
a)      otwarcie posiedzenia,
b)      stwierdzenie kworum,
 
2.      Prezentacja Gminy Korfantów,
 
3.      Interpelacje i wnioski radnych,
 
4. Raport o stanie technicznym nawierzchni dróg oraz obiektów inżynieryjnych w powiecie nyskim,
a)      wystąpienie Pana Ryszarda Walawendra - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie, 
b)      wystąpienie Pana Bogdana Poliwody - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
c)     wystąpienie Pana Bolesława Pustelnika - Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu,
 
d)      dyskusja
 
5. Sprawozdanie finansowe ZOZ w Nysie i SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach
a)      wystąpienie Pana Norberta Krajczego – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej      w Nysie,
b)      wystąpienie Pana Artura Grychowskiego - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
c)       dyskusja
d)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
e)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)      nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Nysie,
2)      nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,
3)      nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Nysie,
4)      nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Maria” w Korfantowie,
5)      zmiany uchwały Nr XLII/400/02 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu nyskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych z każdego okręgu,
6)      wystąpienia Powiatu Nyskiego ze Związku Międzygminnego „Unia Gmin    Powiatu Nyskiego”,
7)      przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny,
8)      nawiązania współpracy miedzy Powiatem Nyskim a Rejonem Radziechów na   Ukrainie,
9)      udzielenia prawnego zabezpieczenia zobowiązań Powiatu Nyskiego,
10) udzielenia prawnego zabezpieczenia zobowiązań Powiatu Nyskiego,
11) udzielenia prawnego zabezpieczenia zobowiązań Powiatu Nyskiego,
12) udzielenia prawnego zabezpieczenia zobowiązań Powiatu Nyskiego,
13) zmiany uchwały Nr XXXV/400/06 Rady Powiatu w Nysie z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2006 r.,
14) zatwierdzenia przystąpienia przez Powiat Nyski do projektu „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży z obszarów wiejskich edycja III – 2006/7”                          w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny,
15) umorzenia odsetek karnych Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu „RODEX” sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, 48 – 300 Nysa, ul. Boh. Warszawy,
16) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2006 r.,
17) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Nysie,
 
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,
 
8. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu,
 
9. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu,
 
10. Wolne wnioski,
 
11. Zamknięcie obrad.