Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej na Szwedzkiej Górce w gminie Korfantów i Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy (Maria Hilf) w Zlatých Horách i to miejsca kultu maryjnego na pograniczu polsko-czeskim, które łączy idea pielgrzymowania.

Sacrum i uduchowienie w Euroregionie Pradziad to oferta dla turysty-pielgrzyma, ceniącego sobie cichą modlitwę i odosobnienie w otoczeniu górskich krajobrazów, w dwóch niezwykłych sanktuariach: Maria Hilf i na Szwedzkiej Górce.

Partnerzy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Przydrożu Małym i Sanktuarium Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Zlatých Horách zrealizowali projekt Sacrum i uduchowienie w turystyce Euroregionu Pradziad. Celem współpracy było zachowanie i promocja transgranicznego dziedzictwa kulturowego. Polsko-czeską inicjatywę zrealizowano dzięki środkom Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska, oś priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

W ramach projektu w kościółku na Szwedzkiej Górce przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie dachu. Partnerzy wspólnie przygotowali „Przewodnik Pielgrzyma”.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sanktuariów maryjnych na pograniczu, współuczestnictwa w organizowanych inicjatywach pielgrzymkowych oraz skorzystania z atrakcji turystycznych Ziemi Korfantowskiej i regionu Zlatých Hor.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią PDFPrzewodnika Pielgrzyma.pdf (2,28MB)