Dziś są imieniny: Marka, Wiktoryny, Zenona
Wybierz język:
 23-01-2018 09:47

Zmiany w sposobie segregacji odpadów

PDFUlotka - jak prawidłowo segregować odpady (385,51KB)

Aktualne uwarunkowania od 1 stycznia 2018 r.

 1. Odbierającym odpady komunalne z terenu gminy Korfantów jest EKOM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32 w Nysie.
 2. Umowa ryczałtowa została zawarta na lata 2018 – 2020.
 3. Wartość zadania objętego umową ogółem: 3.446.071,00 zł brutto.
 4. Sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
 1. Odpady selektywnie zbierane u źródła (w gospodarstwach domowych oraz nieruchomościach nie zamieszkałych) z podziałem na następujące frakcje:
 • papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury) w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;
 • szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” oraz w pojemnikach ogólnodostępnych w kolorze zielonym oznaczonych napisem „Szkło” lub dostarczone do PSZOK-u;
 • metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
  z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe) w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych  napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
 • e) odpady ulegające biodegradacji (uwzględniające bioodpady) w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

Ogólnodostępne dzwony na szkło pozostaną w miejscowościach.

                       Na chwilę obecną pojemniki w kolorze żółtym (np. żółta klapa) pozostawione będą na nieruchomościach i należy do nich wrzucać tylko metale oraz tworzywa sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe).

 

            Ponadto zgodnie z podpisaną umową 2 razy do roku prowadzone będą akcyjne zbiórki wielkogabarytów.

            EKOM ma również obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej na terenie gminy Korfantów poprzez druk i dostarczanie ulotek, plakatów w zakresie selektywnego zbierania odpadów oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w 5 placówkach oświatowych (2 razy do roku w każdej).

 

Opracował:

Piotr Wójcik

stanowisko ds. ekologii

Wydział Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości

Urzędu Miejskiego w Korfantowie

Korfantów 17 stycznia 2018 r.