Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs grantowy „Równać Szanse 2006”

Gimnazjum ZS przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego – Równać Szanse 2006” w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW).
Wniosek zawierający szczegółowe dane, kalkulację budżetu projektu, cele, zadania i metody jego realizacji został złożony w lutym br.

Wniosek zakłada realizację projektu pt. „Chcemy poznać, zrozumieć i skutecznie działać”. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego miasta Korfantowa poprzez uratowanie 30 drzew kasztanowca zwyczajnego atakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Potrzeba jest tym pilniejsza, że owad przenosi się już na inne gatunki drzew. Zadaniem projektu jest także wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży mieszkającej w Korfantowie i okolicznych wsiach.
Uczetnikami projektu są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół oraz mieszkańcy miasta, być może także Gminy Korfantów. Bezpośrednio w projekt zaangażowanych jest 30 uczniów - członków Koła Biologicznego oraz 7 osób dorosłych.
Realizacja projektu prowadzona będzie dwutorowo: przez działania w terenie mające na celu prace na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprzez wdrażanie młodziezy do wykonania pracy naukowej. Młodzież, angażując do współpracy społeczność szkolną i lokalną obejmie opieką trzydzieści okazów kasztanowca zwyczajnego ratując je przed żerowaniem szrotówka kasztanowcowiaczka. W tym celu konieczne jest wykonanie ewidencji drzewostanu, wykonanie opasek lepowych i umieszczenie pułapek feromonowych na objętych opieką drzewach. Do pni tych drzew wykonane zostaną także iniekcje żelu systemowo niszczącego żerujące larwy. Dla poznania biologii i sposobów zwalczania szkodnika młodzież wysłucha prelekcji w Ogrodzie Dendrologicznym w Wojsławicach oraz w Technikum Leśnym w Tułowicach. Finalnie powstanie pokaz multimedialny oraz praca naukowa na temat biologii, dróg migracji i zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
Efektem działań będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników projektu w wielu dziedzinach nauki, opracowanie i dystrybucja młodzieżowej pracy naukowej.
Dotacja zostanie przeznaczona na środki walki ze szrotówkiem i sprzęt multimedialny. Projekt będzie realizowany pod patronatem i przy współudziale Urzędu Miasta w Korfantowie.
O tym, czy wniosek zostanie dofinansowany zadecyduje Komisja Konkursowa, która wyniki swoich prac ogłosi w dniu 4 kwietnia br. na stronie internetowej Fundacji.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka