Dziś są imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Wybierz język:
 28-02-2018 12:57

Niewypały - zasady postępowania

NIEWYPAŁY, NIEWYBUCHY

Postępowanie przed wystąpieniem zagrożenia

  1. Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligon, place ćwiczebne, strzelnice, magazyny).
  2. Nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach (bombach, pociskach, amunicji, granatach).
  3. Zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane ci przykłady lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie).

 

W przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu

 

  1. Nie dotykaj go, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi.
  2. Powiadom Policję.
  3. Do czasu przyjazdu Policji pozostań w pobliżu znaleziska – nie dopuszczaj innych osób do przedmiotu.