Dziś są imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Wybierz język:
 30-03-2018 12:42

Zagraniczne warsztaty edukacyjne - Nadrenia-Palatynat - 16-19 kwietnia 2018 roku

Zapraszamy do udziału w zagranicznych warsztatach edukacyjnych, które odbędą się w dniach 16 - 19 kwietnia 2018 roku w Landzie Nadrenia-Palatynat w Niemczech związku z realizacją projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020. 

Warsztaty dotyczyć będą strategii bioróżnorodności, ochrony środowiska, działań podejmowanych na obszarze Natura 2000 i prowadzonej polityki środowiskowej. Międzynarodowe warsztaty będą okazją do zapoznania się z walorami przyrodniczymi regionu partnerskiego Nadrenii – Palatynatu i stanowią platformę wymiany dobrych praktyk dla działań z zakresu ochrony bioróżnorodności.

Międzynarodowe warsztaty będą okazją do zapoznania się z walorami przyrodniczymi Nadrenii - Palatynatu, regionu partnerskiego dla partnerów projektu, środowiska naukowego, przedstawicieli samorządów gminnych oraz społeczności lokalnych Opolszczyzny. 

Warsztaty stanowią platformę wymiany dobrych praktyk dla działań z zakresu ochrony bioróżnorodności jak i zgodnego z wymogami zrównoważonego rozwoju wykorzystania walorów przyrodniczych na obszarach miejskich i wiejskich. 

W załączeniu program zagranicznych warsztatów edukacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić elektronicznie i przesłać na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2018 r.

PDF01_Programm Studienreise BIO Oppeln 2018_OSTATECZNY.pdf (622,82KB)
DOC03_FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_OK.doc (177,50KB)
PDF03_ZAPROSZENIE_OK_liderzy.pdf (623,08KB)