Dziś są imieniny: Bolka, Cezaryny, Marioli
Wybierz język:
 15-02-2006 08:45

Zebranie założycielskie LEADER+

W środę 8 lutego br. w Domu Kultury w Korfantowie odbyło się założycielskie zebranie Lokalnej Grupy Działania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele gminy Prudnik. Powołano Stowarzyszenie pod nazwą „Wspólne źródła – Partnerstwo obszarów wiejskich gmin Korfantów i Prudnik”. Dokonano  wyboru Zarządu w składzie:
1. Adam Zioło – prezes
2. Ryszard Zwojewski – wiceprezes
3. Renata Hołyńska – wiceprezes
4. Franciszek Dendewicz – sekretarz
5. Maria Zawadzka – skarbnik
Członkowie Zarządu:
Zbigniew Kosiński
Grażyna Kwiecień – Unsner
Krzysztof Bernacki
Maria Figura
 
oraz   Komisji Rewizyjnej w składzie:
1. Andrzej Kruczkiewicz – przewodniczący
2. Elżbieta Bury – zastępca
3. Beata Janiszyn – sekretarz
Członkowie:
Stanisław Piekarczyk
Janina Stanisz
Dorota Spyra
Joachim Luda
Lokalna Grupa Działania w najbliższym czasie opracuje Zintegrowana Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, w której przedstawi problemy (wspólne dla obydwu gmin) wraz z możliwościami ich rozwiązania. Opracowany zostanie również wspólnie z gminą Prudnik wniosek Schematu II.
Bliższe informacje o LGD można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Korfantowie, Rynek 4, pok. nr 5. tel. 4343820  lub w Urzędzie Miejskim w Prudniku - Pani Urszula Majewska tel. 4066251 oraz Pan Ryszard Zwojewski tel. 4066 259.
8.02.06r. 002.jpeg 8.02.06r. 003.jpeg 8.02.06r. 005.jpeg 8.02.06r. 009.jpeg