Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 07-02-2006 11:55

Program LEADER+

Pilotażowy program LEADER+ ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
Instytucją wdrażającą jest Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa /FAPA/, dla działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.
Celem schematu I jest tworzenie Lokalnych Grup Działania /LGD/ oraz dokonanie z inicjatywy środowisk lokalnych analizy możliwości Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach schematu I realizowane będą działania szkoleniowe, informacyjne i doradcze, celem przygotowania koncepcji rozwoju i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych.
Na realizację działań schematu I Gmina Korfantów otrzymała z FAPA 62 000 zł i będą one prowadzone wspólnie z Gminą Prudnik. 8 lutego br. odbędzie się pierwsze spotkanie, na którym utworzona zostanie Lokalna Grupa Działania i Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu i przygotowaniu strategii, złoży wniosek w schemacie II i rozpocznie statutową działalność.
W schemacie II przygotowane zostaną projekty techniczne działań wspólnych dla obydwu gmin, których realizacja odbywać się będzie w schemacie III.

Adam Zioło