Dziś są imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Wybierz język:
 17-05-2018 15:42

Kolejny projekt do realizacji

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - Aktywna Tablica Gmina Korfantów pozyskała na realizacje projektu dodatkowo kwotę  42 tyś złotych. Wkład własny wyniesie ok. 10 500 zł (tj. 20%  wartości projektu).  Programem objęto trzy szkoły: Szkołę Podstawową w Przechodzie, w Ścinawie Małej i  SP  nr 2 w Korfantowie.

W ramach projektu zostaną zakupione: interaktywne monitory dotykowe, tablice interaktywne z projektorem, projektory, głośniki i inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. Zakup urządzeń będzie miał wpływ na podniesienie kompetencji oraz  wiedzy na temat urządzeń cyfrowych, a także  na rozwój poznawczy i społeczny uczniów. Ważnym aspektem będzie również umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych. Ogólna wartość projektu to kwota 52 500 zł.

aktywna-tablica-2-780x419.jpeg