Dziś są imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Wybierz język:
 28-05-2018 09:50

„III Korfantowski Nalot Karykaturzystów”

W dniach od 11 do 13 maja 2018 r. w Korfantowie odbyła się  inicjatywa lokalna z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w ramach Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok pt.  „III Korfantowski Nalot Karykaturzystów” realizowana przez Pana Ryszarda Nowaka Prezesa Fundacji  „Przyszłość i Rozwój” na Rzecz Gminy Korfantów.

W plenerze uczestniczyli sławni artyści m.in.  Bartłomiej Belniak z Krosna, Michał Graczyk z Nysy, Mirosław Hajnos z Nowej Soli, Janusz Kożusznik z Katowic, Sławomir Lizoń z Częstochowy, Andrzej Terlecki z Gliwic, Sławomir Łuczyński z Pabianic. Trzech artystów dosłało prace: Sławomir Strzelczyk, Henryk Cebula, Tomasz Wołoszyn.  Prace satyryczne zostały zaprezentowane na wystawie w Miejskim Domu Kultury w dniu 13 maja br. W czasie pleneru mieszkańcy Korfantowa mogli zapoznać się z artystami i poznać techniki pracy.

Na działania Fundacja pozyskała środki finansowe z budżetu Gminy Korfantów w wysokości 1 700 zł.