Dziś są imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Wybierz język:
 13-03-2006 08:12

Gmina Korfantów uzyskała certyfikat Przejrzystej Polski

W dniu 4 marca 2006 roku w siedzibie Gazety Wyborczej w Warszawie przedstawiciele 403 samorządów odebrali certyfikaty akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, w tym także Gmina Korfantów – foto.


Img_6303.jpeg Dscn0328.jpeg 118_1859.jpeg 118_1862.jpeg 118_1869.jpeg 118_1872.jpeg 118_1898.jpeg Dscn0323.jpeg Dscn0324.jpeg 118_1848.jpeg Poniżej zapis debaty o "Przejrzystej Polsce" zamieszczony na strone "Gazety Wyborczej":

Rokita i Dorn o "Przejrzystej Polsce"

 Piotr Pacewicz, Jan Rokita, Ludwik Dorn 
05-03-2006 , ostatnia aktualizacja 05-03-2006 22:21


Jan Rokita: Kiedy SLD od czasu do czasu miało zapędy centralistyczne, to się ich wstydziło. Po raz pierwszy mamy władzę, która czyni to z podniesionym czołem

Piotr Pacewicz, "Gazeta": W lipcu 2002 roku do tego budynku wszedł pewien producent filmowy. Pojechał na górę windą, szedł korytarzami poziomymi i pionowymi. W niedużym gabinecie zawalonym książkami czekał na niego redaktor naczelny tej gazety. Adam Michnik był sam, ale razem z nim czekały na Lwa Rywina dwa magnetofony.

To zdarzenie wiele zmieniło. Uruchomiło w Polsce antykorupcyjny odruch samozachowawczy.

Późną wiosną 2004 roku w tym samym budynku spotkaliśmy się z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji im. Batorego. Postanowiliśmy odpowiedzieć na korupcję, tworząc program pozytywny, prewencyjny, dać szansę polskim samorządowcom, by pokazali, że potrafią sprawować władzę w sposób uczciwy.

Przyjęliśmy model sześciu zasad dobrego, przejrzystego rządzenia i zaproponowaliśmy go samorządom. Spodziewaliśmy się góra 150-200 zgłoszeń. Na początku 2005 roku mieliśmy na liście 764 gminy i powiaty, prawie jedną trzecią wszystkich. A przecież program wymagał ogromnej, żmudnej pracy.

403 gminy i powiaty zaliczyły już wszystkie zadania i otrzymają dzisiaj dyplom ukończenia akcji "Przejrzysta Polska". Panie i panowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, to wielki zaszczyt, że wzięliście udział w naszej akcji. Dziękujemy i gratulujemy!

Na waszych oczach debatę o samorządności i przejrzystości będą dziś toczyć tutaj wicepremier i minister spraw wewnętrznych i administracji Ludwik Dorn i poseł, a kiedyś również minister administracji Jan Rokita.

Jan Rokita, poseł PO: Jestem dumny, że mogę się z państwem spotkać. Chcę wyrazić słowa wielkiego szacunku dla każdego z państwa, bo każdy, kto się tutaj znalazł, sam, z własnej inicjatywy albo z inicjatywy środowiska, w którym się obraca, zrobił coś, aby jego społeczność była bardziej przejrzysta, mniej skorumpowana i bardziej przyzwoita. To jest mądre, ważne i szlachetne. Każdy z państwa jest wzorem lokalnego lidera, lokalnego społecznika, wzorem lokalnego rządcy, lokalnej władzy. Każdy zadbał, by zerwać z tym fatalnym wizerunkiem władzy skorumpowanej, jaki ciąży na władzy publicznej w Polsce.

I chcę wyrazić wielkie uznanie "Gazecie", że jako instytucja wiarygodności publicznej dała państwu okazję, dała motywację do tego, ażeby państwo coś zrobili w sprawie uczciwości polskiego życia publicznego. Jako polityk chcę być jednym z tych, którzy podejmują kroki, ażeby polskie życie publiczne było bardziej przejrzyste i bardziej uczciwe. I dlatego mam poczucie, że spotykamy się tu w politycznej rodzinie.

Ludwik Dorn, wicepremier: Wszystkim organizatorom i uczestnikom chcę wyrazić uznanie. Wszystko, co mogłem powiedzieć, wyraził w sposób zręczniejszy i bardziej krasomówczy pan poseł Rokita.

Chcę też wyrazić szczególne uznanie "Gazecie" z tego powodu, że są punkty, gdzie po latach się spotykamy, ponieważ ja sobie przypominam, że przez całe lata 90. między moim środowiskiem politycznym a środowiskiem "Gazety" trwał spór: czy korupcja w Polsce jest zjawiskiem groźnym, czy nie? W owym czasie mieliśmy różne poglądy, a dziś przynajmniej w kwestii diagnozy, a także części środków zaradczych - powiadam: w części - jesteśmy zgodni. Bardzo się cieszę.

Trzy punkty ważne z perspektywy ministra.

Rzecz pierwsza: co ja mogę? Co mogą podległe mi służby? Wszyscy komendanci policji mówią, że lokalna sitwa, która stanowi zagrożenie dla przejrzystej Polski, nie mogłaby realnie powstać, gdyby nie było w niej lokalnego szefa policji. Otóż powiatowi komendanci policji będą rotacyjnie wymieniani. Tę zasadę polityki kadrowej przyjęliśmy w ministerstwie.

Po drugie, eliminowanie pomieszania ról. Podam przykład. Wojewoda pełni nadzór prawny nad samorządami, ale w wielu przypadkach ten nadzór jest iluzoryczny. A to m.in. dlatego, że niektórzy prawnicy obsługujący wojewodę jednocześnie jako radcy prawni obsługują samorządy. Takim praktykom chcemy położyć kres.

Po trzecie, wsparcie walki z korupcją przez prasę. Ja już sam uświadamiałem służbom, policji, że nie należy dziennikarzy lokalnych gnębić np. wymierzaniem mandatów za zbyt szybką jazdę, jeśli przekraczając prędkość, chcieli skontrolować lokalnego notabla.

Z raportów Centrum Monitoringu i Wolności Prasy wynika, że znaczna część utrudnień, a niekiedy zatruwania życia, dotyka dziennikarzy, przede wszystkim prasy lokalnej. Chcę, żeby mi to jak najszybciej sygnalizowano. W najbliższym czasie z inicjatywy SDP odbędzie się okrągły stół dziennikarzy prasy lokalnej z udziałem prokuratorów, przedstawicieli ministerstwa, służb mundurowych.

Pacewicz: Ile samorządności, a ile władzy centralnej powinno być w Polsce? Jan Rokita powiedział niedawno: "PO chce państwa zdecentralizowanego, a PiS jest zdecydowanie temu przeciwny i jego ideologiem w tej sprawie jest Ludwik Dorn. To pierwszy po 1989 roku minister odpowiedzialny za samorząd, który jest zwolennikiem centralizmu". Panie premierze, czy jest pan ideologiem centralizmu?

Dorn: Na pewno nie jestem ideologiem centralizmu, ale też nie jestem ideologiem decentralizacji. W tej sprawie i moja partia, i rząd, i ja osobiście mamy pogląd skrajnie, aż do bólu pragmatyczny.

Jest dla mnie materiałem do refleksji to, co się działo przed, a także po tragedii w Katowicach. Ja sobie uświadomiłem, że w miarę sprawna i sprężysta władza publiczna często kończy się na szczeblu województwa. A później, jeśli chodzi o inspekcje i straże, to jest tak, że te służby albo zadziałają, albo nie zadziałają.

Niekwestionowanym dorobkiem III Rzeczypospolitej jest samorządność na poziomie gmin. Trzeba jednak głęboko się zastanowić, na czym polegają dysfunkcje. Proszę tego nie odbierać jako dążenia do likwidacji samorządności. Ja nie neguję potrzeby samorządu ponadgminnego, ale ta dyskusja jest potrzebna.

Rokita: Mam zaszczyt i przyjemność współpracować przy różnych okazjach i spierać się z panem Ludwikiem Dornem. I zawsze gdy w grę wchodziły kwestie samorządu terytorialnego, zaczynaliśmy się różnić z powodów fundamentalnych, ideowych. Ja powtarzałem: doświadczenia z przekazywaniem władzy w dół są w Polsce generalnie dobre. A pan Dorn zawsze odpowiadał: ostrożnie, ostrożnie, tam kradną, tam strasznie kradną, tam nie wykonują prawa, lepiej niech pan to trzyma w centrum, bo wtedy przynajmniej można tym posterować.

Na czele resortu odpowiedzialnego za administrację i samorząd stawali do tej pory albo ludzie niemający o niczym zielonego pojęcia i nie robili nic, albo ludzie, którzy byli zwolennikami samorządu i starali się pchnąć decentralizację państwa naprzód. Dziś po raz pierwszy na czele tego resortu stoi centralista.

Dowodów jest wiele. Spieraliśmy się o to, jak ma być związana policja ze starostą. Ja byłem za tym, żeby była związana - pan premier zawsze był przeciw. Czy kompetencje władzy rządowej przekazywać w dół? Ja w poprzednim Sejmie głosowałem za ustawą decentralizacyjną - pan premier przeciw. Jak pan premier wygrał wybory, to zorganizował w nowym Sejmie większość, żeby faktycznie cofnąć skutki tej ustawy. Po raz pierwszy od 1989 roku Sejm przyjął ustawę, która odebrała część uprawnień samorządom i przekazała je władzy centralnej.

Ja uważałem, że należy ograniczyć funkcję wojewody do nadzoru nad samorządem terytorialnym i zespolenia służb inspekcji i straży, natomiast całą politykę regionalną i całą administrację wraz z funduszami - także celowymi - oddać samorządom. Pan premier był temu przeciwny - no i dzisiaj wojewodowie, w konflikcie z marszałkami wojewódzkimi, zaczynają się wtrącać w politykę regionalną. Tak samo, jak to było za poprzednich rządów. Na dłuższą metę nic dobrego z tego nie wyniknie.

Charakterystyczne, że jak SLD od czasu do czasu miało zapędy centralistyczne, to się ich wstydziło. Po raz pierwszy mamy władzę, która czyni to z podniesionym czołem. PiS mówi: "Tak, jesteśmy za centralizmem, jesteśmy za wycofaniem kompetencji samorządu terytorialnego, jesteśmy za silną władzą rządową. To źle, że poniżej województwa nie mamy swoich przedstawicieli, bo gdybyśmy ich mieli w powiecie i w gminie, to Polska byłaby bardziej uczciwa". To jest sposób myślenia, którego ja fundamentalnie nie podzielam. Dobrze by było, gdyby "Gazeta" i inne media bardziej się zainteresowały tym zasadniczym sporem ustrojowym, bo jest on może ważniejszy od innych, które się toczą w sposób widoczny.

Dorn: Pan poseł Rokita tak przedstawia moje poglądy, żeby wygodniej mu było polemizować. Padły tutaj słowa, które są nieprawdziwe. Chcę wierzyć, że bez złej intencji, z polemicznego rozpędu. Rokita twierdzi, że ja osobiście albo PiS dąży do tego, by mieć przedstawiciela rządu na szczeblu każdej gminy. Taki pogląd nie był nigdy głoszony.

Teraz ja zadam państwu pytanie: jeśli ktoś uważa, że eksperyment, jakim były powiaty samorządowe, wymaga zastanowienia, a jednocześnie uważa, że pozycję gmin trzeba wzmacniać, to czy jest centralistą, czy decentralistą? A jeżeli ktoś głosi pogląd, że nie każde przesunięcie każdej kompetencji z góry na dół jest w istocie dobre, tak jak nie każde przesunięcie z dołu na górę jest w istocie złe?

Czy to, co tu toczymy, to spór między centralistą a decentralistą, czy też spór między kimś, kto ma z góry wyrobiony pogląd w oderwaniu od rzeczywistości, a kimś, kto jest w stanie korygować swoje poglądy w oparciu o informacje, które przynosi rzeczywistość?

Rokita: Pan premier powiedział na samym początku, że problem polega na tym, iż instrumenty władzy rządowej kończą się na poziomie województwa i że odczuł pan to w wielu przypadkach negatywnie. A ja się cieszę z tego, że instrumenty rządu kończą się na tym poziomie. Nie chciałbym znowu streszczać pańskich poglądów, ale muszę to zrobić, żeby pokazać różnicę: pana zdaniem to, że władza rządowa nie sięga poniżej województwa, ogranicza możliwości naprawy Rzeczypospolitej. Oczywiście nie twierdzę, że PiS chce przywrócić naczelników gmin, bo, Bogu dzięki, w dzisiejszej Polsce nie jest to już możliwe.

Oczywiście centralista i decentralista zgodzą się, że są takie kompetencje, które należy przesunąć w dół lub w górę. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Więc pytam: czy jest pan za tym, ażeby kompetencje wojewody ograniczyć do nadzoru legalności poczynań samorządu terytorialnego oraz reprezentacji państwa i rządu, a całą administrację i politykę regionalną przenieść do samorządu regionalnego? Czy jest pan za tym, ażeby zlikwidować agencje i fundusze, a ich pieniądze włączyć do budżetów samorządu regionalnego - tak by samorząd stał się faktycznym podmiotem polityki regionalnej? Czy jest pan za tym, ażeby wprowadzić zasadę wyłączności kompetencyjnej? Innymi słowy: jeżeli organ niższego szczebla prowadzi np. pomoc rodzinie czy politykę społeczną, to analogicznej kompetencji nie daje się jednocześnie organowi wyższemu? Bo dublowanie rodzi centralistyczną strukturę państwa. Czy jest pan za tym, ażeby rozliczne agendy podporządkowane rządowi, inspekcje, służby, delegatury zostały albo zlikwidowane, albo podporządkowane samorządowi terytorialnemu?

Pacewicz: Pan Dorn powiedział, że nieszczęście w katowickiej hali dało mu do myślenia o tym, by ograniczyć kompetencje powiatu i przesunąć je szczebel niżej, do gminy...

Dorn: Nie. W sprawie zalegania śniegu na dachach istota rzeczy była taka: przed tragedią wojewoda był wobec szefa zespolonych inspekcji straży - jakim jest starosta w powiecie - bezradny. Mógł tylko prosić, apelować...

Pacewicz: Czyli sugeruje Pan wzmocnienie centralnego nadzoru w tej dziedzinie?

Dorn: Tak, wzmocnienie. I tu rzeczywiście fundamentalnie się różnię z panem posłem Rokitą. Nie jestem za tym, by służby, inspekcje i straże przekazywać samorządom i ograniczać wojewodę. Jestem za mocniejszym ich związaniem z przedstawicielem rządu w terenie, czyli wojewodą.

Jest samorząd gminny - i to on ma dostarczać dóbr i usług związanych z administracją publiczną. Gdy natomiast chodzi o powiaty, z ich zwierzchnictwem nad inspekcjami, służbami i strażami, budzi to moje daleko idące wątpliwości.

Po tym, jak pan zarysował nasz spór, sądzę, że chodzi o coś więcej niż dyskusję między centralistą a decentralistą. To jest spór między państwowcem a kimś, kto wyobraża sobie Polskę jako swego rodzaju luźną federację samorządów spajaną tylko przez przepisy prawa. A marszałkowie i starostowie przestrzegają tych przepisów, ponieważ są z natury dobrzy, samorządni i praworządni.

Rokita: Ładnie pan to ujął, ale oczywiście nietrafnie. Mamy ponad 360 powiatów i tyluż powiatowych komendantów policji, tyluż komendantów straży, tyluż inspektorów sanitarnych, szefów takich i innych służb, inspekcji i straży (razem, o ile pamiętam, jest ich chyba 13) - czyli w sumie mamy około 4 tys. inspektorów i komendantów. Problem polega na tym, czy lepszą gwarancją skutecznego działania tej armii ludzi będzie jeden minister, czyli pan, czy też 360 starostów, którzy są obierani przez rady? Nawiasem mówiąc, ja chciałbym, żeby byli wybierani przez obywateli.

Śmiem bezczelnie twierdzić, że pod kontrolą starostów wszyscy ci komendanci i inspektorzy będą mniej skorumpowani i skuteczniejsi niż wtedy, gdy zostaną poddani władzy centralnej. Bo władza centralna będzie w istocie bardziej iluzoryczna niż lokalna władza starosty.

Jestem za tym, aby inspektorów na poziomie województwa zespolić jak najmocniej z wojewodami, a na poziomie powiatu - jak najmocniej ze starostami.

Dorn: Pan poseł przypisuje mi dążenie do opanowania samorządów, ale chyba zgodzi się pan, że przedstawicielem rządu w terenie jest wojewoda. A ja znów odwołam się do tragedii w Katowicach, gdzie wystąpiła bezczynność inspekcji nadzoru budowlanego, choć było jasne, że śnieg zalega i trzeba go usuwać, trzeba podjąć akcję. Wojewoda nie miał jak wymusić działania podległej sobie - teoretycznie - inspekcji. Ja tego faktu nie mogę zignorować, bo fakty są faktami. Odnośmy się do faktów, zamiast dyskutować o modelach.

Rokita: Pan podał przykład drastyczny, bo zginęło wielu ludzi wskutek zaniedbania władzy publicznej, a nie tylko właściciela. Dlaczego tak się stało? Otóż wojewódzki inspektor budowlany mógł przecież wydać polecenie inspekcji budowlanej na szczeblu powiatowym. Prawdopodobnie nie wydał go albo dlatego, że wcześniej zerwano jego więź z wojewodą, albo inspektor nie miał do dyspozycji przepisów prawa pozwalających nałożyć na właściciela hali taki obowiązek. I tu się kłania słynny wyrok sądu kwestionowany przez ministra sprawiedliwości, w którym mowa, że właściciel nie musi odśnieżać dachu. Więc albo był błąd na poziomie prawa, albo w relacji między wojewodą a wojewódzkim inspektorem. Natomiast nie jest prawdziwa diagnoza, że z województwa nie można było wydać polecenia do powiatu.


Nawiasem mówiąc, ja bym proponował, abyśmy w tej sprawie odbyli na podstawie materiałów pańskiego ministerstwa publiczne seminarium na temat: co się stało, co nie zadziałało?

Dorn: Wojewódzka inspekcja nadzoru budowlanego jest zespolona z wojewodą. Wojewoda wydawał zalecenia zarówno do starostów, jak i prezydentów miast, jeszcze przed tragedią - mówię o województwie śląskim, bo tutaj wojewoda rzeczywiście się starał. Ale, generalnie rzecz biorąc, wszystko utykało na poziomie powiatowym. Ruszyło się po tragedii w związku z moralnym wstrząsem, z zainteresowaniem mediów i - w trzeciej kolejności - z poleceniami z Warszawy. Dopiero wtedy służby inspekcji i straży na poziomie powiatowym zaczęły działać.

Rokita: Przyjmuje pan moją propozycję zorganizowania takiego seminarium?

Dorn: Takie seminarium warto zorganizować.

** Skróty w zapisie debaty, niekiedy znaczne, od redakcji

*** Jak poseł Rokita i wicepremier Dorn spierali się o walkę z korupcją i jak odpowiadali na pytania samorządowców uczestniczących w akcji "Przejrzysta Polska" - czytaj we wtorek 7 marca 2006


 

 

Pełna lista samorządów, które otrzymały certyfikat "Przejrzystej Polski":

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

1. Urząd Miejski w Bielawie
2. Urząd Miasta Bolesławiec
3. Urząd Miejski Brzeg Dolny
4. Urząd Miejski Chojnów
5. Urząd Gminy Długołęka
6. Urząd Miasta Dzierżoniów
7. Starostwo Powiatowe Głogów
8. Urząd Miejski w Głogowie
9. Urząd Miejski Głuszyca
10. Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
11. Urząd Miasta Jelenia Góra
12. Starostwo Powiatowe Kamienna Góra
13. Urząd Miejski w Karpaczu
14. Urząd Miasta Kłodzko
15. Urząd Miejski Kowary
16. Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój
17. Urząd Miasta Legnica
18. Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim
19. Urząd Miasta Oleśnicy
20. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy
21. Urząd Gminy Osiecznica
22. Urząd Miejski w Pieszycach
23. Urząd Miasta i Gminy Przemków
24. Urząd Miejski Stronie Śląskie
25. Urząd Miejski w Strzegomiu
26. Starostwo Powiatowe w Strzelinie
27. Urząd Miejski w Środzie Śląskiej
28. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
29. Urząd Miejski w Świdnicy
30. Starostwo Powiatowe w Świdnicy
31. Urząd Miasta i Gminy Świerzawa
32. Urząd Miejski w Wałbrzychu
33. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
34. Urząd Miasta Wojcieszów
35. Urząd Gminy Zgorzelec
36. Urząd Miasta Zgorzelec
37. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
38. Urząd Miejski w Żarowie

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

1. Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
2. Urząd Miejski w Barcinie
3. Urząd Gminy w Bobrowie
4. Urząd Gminy Bukowiec
5. Urząd Miasta Chełmna
6. Starostwo Powiatowe w Chełmnie
7. Urząd Miasta Chełmża
8. Urząd Miejski w Ciechocinku
9. Urząd Miejski w Grudziądzu
10. Urząd Miejski w Koronowie
11. Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie
12. Urząd Miejski w Kruszwicy
13. Urząd Gminy Lubanie
14. Urząd Gminy Lubiewo
15. Urząd Miasta i Gminy Mrocza
16. Starostwo Powiatowe w Nakle n. Notecią
17. Urząd Gminy Osielsko
18. Urząd Gminy Pruszcz
19. Urząd Gminy Sadki
20. Urząd Gminy Sicienko
21. Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski
22. Urząd Gminy Sośno
23. Urząd Miasta Świecie
24. Urząd Miasta Torunia
25. Urząd Miejski w Tucholi
26. Starostwo Powiatowe w Tucholi
27. Urząd Miejski w Wąbrzeźnie
28. Urząd Miasta Włocławek
29. Starostwo Powiatowe we Włocławku
30. Urząd Miejski w Żninie


WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

1. Urząd Gminy Głusk
2. Urząd Gminy Końskowola
3. Urząd Gminy Krasnystaw
4. Urząd Miasta Krasnystaw
5. Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
6. Urząd Miasta Kraśnik
7. Urząd Gminy w Modliborzycach
8. Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
9. Urząd Miasta Puławy
10. Urząd Gminy Urzędów


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

1. Urząd Miejski w Kożuchowie
2. Urząd Gminy Lubiszyn
3. Urząd Miejski w Łęknicy
4. Urząd Miejski Nowa Sól
5. Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
6. Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
7. Urząd Miasta Ośno Lubuskie
8. Urząd Miejski Sulechów
9. Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
10. Urząd Miejski w Torzymiu
11. Urząd Miasta Zielona Góra
12. Urząd Miasta Żagań


WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

1. Urząd Miasta Bełchatów
2. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
3. Urząd Miasta w Brzezinach
4. Urząd Miasta Kutno
5. Urząd Gminy Lipce Reymontowskie
6. Urząd Miejski w Łasku
7. Urząd Gminy Ozorków
8. Starostwo Powiatowe w Pabianicach
9. Urząd Miejski w Przedborzu
10. Urząd Miasta Radomska
11. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
12. Urząd Gminy Ręczno
13. Urząd Gminy Rozprza
14. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim
15. Urząd Gminy w Wielgomłynach
16. Urząd Miejski w Wieluniu
17. Urząd Miejski w Wieruszowie
18. Starostwo Powiatowe w Zgierzu

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

1. Urząd Gminy Babice
2. Starostwo Powiatowe w Bochni
3. Urząd Gminy Bolesław
4. Urząd Miejski w Brzesku
5. Starostwo Powiatowe w Brzesku
6. Urząd Miejski w Bukownie
7. Urząd Miasta Chełmka
8. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
9. Urząd Gminy Dąbrowa Tarnowska
10. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce
11. Urząd Gminy Gołcza
12. Urząd Gminy Klucze
13. Urząd Miasta Krakowa
14. Starostwo Powiatowe w Krakowie
15. Urząd Gminy Lanckorona
16. Urząd Miejski w Libiążu
17. Urząd Gminy Limanowa
18. Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
19. Urząd Miasta Nowego Sącza
20. Urząd Miasta Nowy Targ
21. Urząd Miasta Oświęcim
22. Urząd Gminy Pcim
23. Urząd Miasta Szczawnica
24. Starostwo Powiatowe w Tarnowie
25. Urząd Miasta Trzebini
26. Urząd Miejski w Wadowicach
27. Starostwo Powiatowe w Wieliczce
28. Urząd Miejski w Zatorze


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

1. Urząd Gminy Brwinów
2. Urząd Gminy Celestynów
3. Urzędzie Miasta Ciechanów
4. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
5. Starostwo Powiatowe w Garwolinie
6. Urząd Gminy Glinojeck
7. Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
8. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim
9. Urząd Miejski w Halinowie
10. Urząd Gminy Jabłonna
11. Urząd Gminy Jasieniec
12. Urząd Gminy Jednorożec
13. Urząd Miejski Kałuszyn
14. Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki
15. Urząd Miasta Legionowo
16. Starostwo Powiatowe w Legionowie
17. Urząd Gminy Michałowice
18. Urząd Miejski w Milanówku
19. Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
20. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
21. Urząd Miejski w Myszyńcu
22. Urząd Gminy Nadarzyn
23. Urząd Gminy Nieporęt
24. Urząd Miejski w Ostrołęce
25. Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
26. Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
27. Urząd Miasta Otwocka
28. Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
29. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
30. Urząd Miasta i Gminy w Pilawie
31. Urząd Miasta Płocka
32. Urząd Miasta Podkowa Leśna
33. Urząd Miejski w Pruszkowie
34. Urząd Miasta i Gminy Przysucha
35. Urząd Miejski w Pułtusku
36. Urząd Gminy Raciąż
37. Starostwo Powiatowe w Radomiu
38. Urząd Gminy Raszyn
39. Urząd Miasta i Gminy Serock
40. Urząd Miasta Siedlce
41. Urząd Gminy Sierpc
42. Urząd Miejski w Sochaczewie
43. Urząd Gminy Stara Biała
44. Urząd Gminy Stare Babice
45. Urząd Gminy Staroźreby
46. Urząd Miasta Sulejówek
47. Urząd Miejski w Tarczynie
48. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
49. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
50. Urząd Gminy Wieliszew
51. Urząd Miejski w Wołominie
52. Starostwo Powiatowe w Wołominie
53. Urząd Miasta w Zielonce
54. Starostwo Powiatowe w Żurominie

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

1. Urząd Miejski w Białej
2. Urząd Gminy Bierawa
3. Urząd Gminy Chrząstowice
4. Urząd Miasta i Gminy Dobrodzień
5. Urząd Miejski w Gogolinie
6. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
7. Urząd Miejski w Kietrzu
8. Urząd Miejski w Korfantowie
9. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
10. Urząd Miejski Lewin Brzeski
11. Urząd Miejski w Namysłowie
12. Urząd Miasta Opola
13. Urząd Gminy i Miasta Ozimek
14. Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi
15. Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
16. Urząd Gminy Skoroszyce
17. Urząd Miejski w Zdzieszowicach


WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

1. Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
2. Urząd Gminy w Chorkówce
3. Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie
4. Urząd Gminy Dukla
5. Urząd Gminy Jarosław
6. Urząd Gminy Jawornik Polski
7. Urząd Gminy Korczyna
8. Urząd Miasta Krosna
9. Urząd Gminy Leżajsk
10. Urząd Miejski w Mielcu
11. Urząd Miejski w Przemyślu
12. Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
13. Urzedu Miejski w Ropczycach
14. Urząd Gminy Solina
15. Urząd Miejski w Strzyżowie
16. Urząd Gminy i Miasta w Tyczynie
17. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
18. Urząd Gminy Żurawica


WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

1. Starostwo Powiatowe w Augustowie
2. Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej
3. Urząd Gminy w Czyżach
4. Urząd Gminy Gródek
5. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
6. Urząd Gminy Łomża
7. Starostwo Powiatowe w Łomży
8. Urząd Gminy Mały Płock
9. Urząd Gminy Narew
10. Urząd Gminy Narewka
11. Urząd Gminy Sokoły
12. Urząd Miejski w Szczuczynie
13. Urząd Gminy Sztabin


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

1. Urząd Miejski w Brusach
2. Urząd Miejski w Czersku
3. Urząd Miasta Gdańska
4. Urząd Miasta Gdyni
5. Urząd Gminy Kartuzy
6. Urząd Gminy Kobylnica
7. Urząd Miasta Kościerzyna
8. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
9. Urząd Miejski w Lęborku
10. Urząd Gminy i Miasta Pelplin
11. Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
12. Starostwo Powiatowe w Pucku
13. Urząd Miasta Redy
14. Urząd Miasta Rumi
15. Urząd Miejski w Słupsku
16. Urząd Miasta Sopotu
17. Urząd Miasta w Tczewie
18. Urząd Miejski w Wejherowie
19. Urząd Miejski we Władysławowie

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

1. Starostwo Powiatowe w Będzinie
2. Urząd Gminy Boronów
3. Urząd Miejski w Bytomiu
4. Urząd Miasta Czeladź
5. Urząd Miasta Częstochowy
6. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
7. Urząd Gminy Goleszów
8. Urząd Gminy Irządze
9. Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
10. Urząd Miejski w Jaworznie
11. Urząd Gminy Kłobuck
12. Urząd Miasta Knurów
13. Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
14. Urząd Miejski Lubliniec
15. Urząd Gminy Lyski
16. Urząd Miasta Mysłowice
17. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec
18. Urząd Gminy Pawłowice
19. Urząd Miasta Piekary Śląskie
20. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
21. Urząd Gminy Przystajń
22. Urząd Miasta w Pszowie
23. Urząd Miasta Radzionków
24. Urząd Gminy Rędziny
25. Urząd Miasta Ruda Śląska
26. Urząd Miasta Rybnika
27. Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich
28. Urząd Miasta Sosnowiec
29. Urząd Gminy Suszec
30. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
31. Urząd Miasta Tychy
32. Urząd Miasta Ustroń
33. Urząd Gminy Włodowice
34. Urząd Miasta Wojkowice
35. Urząd Miejski w Zawierciu
36. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
37. Urząd Gminy Zbrosławice
38. Urząd Miasta Żory
39. Starostwo Powiatowe w Żywcu

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

1. Urząd Gminy Bieliny
2. Urząd Miasta Kielce
3. Starostwo Powiatowe w Kielcach
4. Urząd Miasta i Gminy Końskie
5. Urząd Gminy Masłów
6. Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7. Urząd Gminy Morawica
8. Urząd Gminy w Nowej Słupi
9. Urząd Miejski w Pińczowie
10. Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej
11. Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
12. Urząd Gminy Strawczyn


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1. Urząd Miejski w Elblągu
2. Urząd Miejski w Giżycku
3. Urząd Miejski w Gołdapi
4. Starostwo Powiatowe w Gołdapi
5. Urząd Gminy w Iławie
6. Urząd Miejski w Jezioranach
7. Urząd Miasta Kętrzyn
8. Urząd Gminy Kętrzyn
9. Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach
10. Urząd Miejski w Mrągowie
11. Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
12. Urząd Miejski Pieniężno
13. Starostwo Powiatowe w Piszu
14. Starostwo Powiatowe w Szczytnie
15. Urząd Miejski w Zalewie

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

1. Urząd Miasta i Gminy Buk
2. Starostwo Powiatowe w Chodzieży
3. Urząd Miasta Czarnków
4. Urząd Gminy w Dominowie
5. Urząd Gminy w Dopiewie
6. Urząd Gminy Duszniki
7. Urząd Gminy Gizałki
8. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
9. Urząd Miejski w Gostyniu
10. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
11. Urząd Miejski w Jarocinie
12. Starostwo Powiatowe w Jarocinie
13. Starostwo Powiatowe w Koninie
14. Urząd Miasta Kościana
15. Starostwo Powiatowe w Kościanie
16. Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
17. Urząd Miejski w Krotoszynie
18. Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
19. Urząd Gminy w Malanowie
20. Urząd Miejski w Mosinie
21. Urząd Miejski w Obornikach
22. Starostwo Powiatowe w Pile
23. Urząd Miasta Piła
24. Starostwo Powiatowe w Pleszewie
25. Urząd Miasta Poznania
26. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
27. Urząd Gminy Przemęt
28. Urząd Gminy Rokietnica
29. Urząd Gminy Sieroszewice
30. Urząd Gminy Stare Miasto
31. Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
32. Starostwo Powiatowe w Szamotułach
33. Urząd Miejski Śmigla
34. Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
35. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej
36. Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
37. Starostwo Powiatowe w Turku
38. Urząd Miejski w Wągrowcu
39. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
40. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
41. Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
42. Starostwo Powiatowe we Wrześni

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1. Urząd Gminy Banie
2. Urząd Miasta i Gminy Barlinek
3. Urząd Gminy w Boleszkowicach
4. Urząd Miejski w Gryficach
5. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
6. Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
7. Urząd Gminy w Kobylance
8. Urząd Miasta Kołobrzeg
9. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
10. Urząd Miejski w Koszalinie
11. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
12. Urząd Gminy w Malechowie
13. Urząd Miejski w Nowogardzie
14. Urząd Miejski w Pyrzycach
15. Urząd Miasta i Gminy Recz
16. Urząd Gminy Stare Czarnowo
17. Urząd Miejski Stargard Szczeciński
18. Urząd Gminy Stargard Szczeciński
19. Urząd Gminy w Stepnicy
20. Urząd Miasta Szczecina
21. Starostwo Powiatowe w Szczecinku
22. Urząd Miasta i Gminy w Trzebiatowie
23. Urząd Gminy Wałcz
24. Urząd Miasta i Gminy w Złocieńcu