Dziś są imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty
Wybierz język:
 14-06-2018 14:53

„PODPISANIE UMÓW W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ”

Miło jest nam poinformować o  podpisaniu  umów na realizację zadań w Ramach Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na 2018 r. w zakresie inicjatyw lokalnych.

Inicjatywy lokalne będą realizowane w różnorodnych dziedzinach, na rzecz społeczności lokalnych: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, organizacja imprez integracyjno – kulturalnych itp.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań  w zakresie inicjatyw lokalnych.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z podpisania umów.

 

Inicjatywy Lokalne w 2018 r.

 

Lp.

Organizacja

Nazwa zadania

Opis zadania

Przyznana kwota

1.

Fundacja „Przyszłość
i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów

„III Korfantowski Nalot Karykaturzystów”

Tematem będzie „prawdziwy samorząd wyborów się nie boi”
 

1 700 zł

2.

Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów

„V Międzynarodowy Plener Malarski ArtFriedlandianum – Korfantów 2018”

ArtFriedlandianum to międzynarodowy plener malarski – plastycy będą malować prace dotyczące zabytków i pejzażu Gminy Korfantów.

1 800 zł

3.

Sołectwo Przydroże Wielkie

„Bezpieczne wakacje 2018 rok”

Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie wakacji  zakresu kultury, sztuki i wychowania.

1 500 zł

4.

Sołectwo Niesiebędowice

Tradycje polskiej wsi – Dożynki wiejskie Niesiebędowice 2018”

Organizacja dożynek.

3 800 zł

5.

Sołectwo Kuźnica Ligocka

Dożynki wiejskie Kuźnica Ligocka 2018

„Plon niesiemy plon, w gospodarza dom”

Organizacja dożynek.

1 400 zł

6.

Stowarzyszenie Zwykłe „Pamięć o Kresach” w Korfantowie

Wsparcie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji
i ochrony dziedzictwa narodowego – „Kultywowanie pamięci o kresach – Spotkanie Kresowiaków”

 

 

Organizacja Spotkania Kresowiaków.

1 600 zł

7.

Rodzinne Ogrody Działkowe

Tradycje polskiej wsi- „Dożynki 2018”

 

 

Organizacja dożynek.

1 500 zł

8.

 

Związek Hodowców Gołębi Pocztowych  Koło w Korfantowie

 

„Aktywizacja mieszkańców Gminy poprzez  organizację festynu i imprez okolicznościowych – związanych tematycznie z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej”

 

Aktywizacja mieszkańców.

800  zł

 

9.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rzymkowice w Rzymkowicach

„Wspólna zabawa fajna sprawa”

Organizacja festynu integracyjnego w dniach 6-7 października 2018 r. Integracja środowiska lokalnego. Stworzenie pozytywnych emocji wśród mieszkańców. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Czerpanie radości płynącej z wspólnego spędzenia czasu całych rodzin. Najem namiotu.

 

2 500 zł

10.

Echo Korfantowa

 

„Echo Korfantowa – kontynuujemy tradycje”

Organizacja, uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

 

1 500 zł

11.

Sołectwo Przydroże Małe

„Ławki zakupimy, grilla rozpalimy, lokalną społeczność do działania zachęcimy”

Aktywizacja mieszkańców poprzez zaangażowanie ich w prace związane z podniesieniem estetyki miejscowości i stworzeniem miejsca do organizacji imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

 

 

 

1 500 zł

12.

Sołectwo Puszyna

„Sztuka niejedno ma imię”

Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w okresie wakacji  w zakresie kultury, sztuki i wychowania oraz dożynki wiejskie.

1 400 zł