Dziś są imieniny: Kornela, Marii, Mirosławy
Wybierz język:
 03-07-2018 08:17

Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy - Etap II

Zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Jegielnicy" - Etap II realizowane było przez Przedsiębiorstwo PLUSPOL – BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj spółka cywilna z siedzibą ul. Bolesława Kośnego 2, 46-080 Chróścice NIP 991 049 58 59 na podstawie umowy z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Przedmiotem umowy było wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi w Jegielnicy (dz. nr 184) o długości ok. 185 m oraz szer. ok. 3,50 m w zakresie obejmującym m.in.:

1)             Korytowanie wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm o łącznej grubości 25;

2)             Ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej typu AC-11 S, frakcji 0-11mm o gr. 5 cm;

3)             Wykonanie nawierzchni poboczy gruntowych z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm.

Roboty rozpoczęto: 18 czerwca 2018 roku

Inwestycję zakończono: 16 lipca 2018 roku

Wartość robót budowlanych: 96.156,25 zł

 

Zdjęcia przed realizacją:

 

 

Zdjęcia z realizacji:

 

 

Zdjęcia po realizacji: