Dziś są imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Wybierz język:
 17-07-2018 08:33

Zakończenie prac związanych z budową odcinka sieci wodociągowej od ul. Ulianówka do ul. Fabrycznej w Korfantowie

W dniu 19 czerwca 2018 roku przeprowadzono odbiór części zadania inwestycyjnego w zakresie robót budowlanych związanych z  budową sieci wodociągowej od ul. Ulianówka do ul. Fabrycznej w Korfantowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Korfantowie przy ul. Fabrycznej i ul. Niemodlińskiej”. Zadanie wykonała firma PLUSPOL-BUDOWA Robert Machnik, Krystyna Sdzuj Spółka Cywilna z Chróścic. Nadzór inwestorski nad realizacją prac prowadził Pan Wincenty Napiórkowski z Prudnika. Zakres zakończonych robót obejmował budowę odcinka sieci wodociągowej Ø 110 PVC o długości 619 mb w tym przejście pod drogą gminną z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej przy ul. Ulianówka, montaż nadziemnego i podziemnego hydrantu, roboty odtworzeniowe po przeprowadzonych pracach, wytyczenie w terenie, obsługę geodezyjną i pomiar geodezyjny powykonawczy.

Pozostały do wykonania w ramach tego zadania inwestycyjnego prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej w Korfantowie.

Wartość zadania związana z wykonaniem robót budowlanych budowy sieci wodociągowej  wyniosła – 123.211,13 zł.

Zdjęcia po realizacji: