Dziś są imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Wybierz język:
 31-07-2018 14:14

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korfantowie

RPO+OPO+EFRR.jpeg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.2 – Efektywność energetyczna
Poddziałania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Tytuł projektu:  „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”

________________________________________________________________________________________________________

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korfantowie realizowana w ramach zadania inwestycyjnego Gminy pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i oświatowej w miejscowościach Korfantów i Ścinawa Nyska”.

Adres: ul. 3 Maja 12 , 48-317 Korfantów

Wykonawca: ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY WIKTOR STALIŚ, nr NIP: 753-134-11-92 z siedzibą Nadziejów nr 32, 48-364 Kałków.

Inspektor nadzoru inwestorskiego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INWESDIM” Sp. z o.o., nr NIP: 754-033-68-13 z siedzibą ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

  • docieplenie styropianem ponad 1500 m2 powierzchni ścian elewacji budynku wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej;
  • docieplenie ponad 250 m2 powierzchni stropodachów styropapą;
  • docieplenie ponad 950 m2 powierzchni stropodachów poprzez wdmuichawnie wełny mineralnej;
  • remont kominów;
  • wykonanie nowego pokrycia z papy na wszystkich dachach;
  • wymianę parapetów, obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej;
  • wykonanie okładziny z płytki klinkierowej na cokołach;
  • docieplenie ścian fundamentowych płytami XPS w części obiektu;
  • zabudowę naświetla wraz z wykonaniem świetlika doświetlającego.
  • pozostałe roboty ogólno-budowlane związane z zakresem realizacji.

Roboty rozpoczęto dnia: 6 lipca 2018 roku 

Roboty zakończono: 16 listopada 2018 roku

Ostateczna wartość robót budowlanych określona na podstawie kosztorysu powykonawczego: 796 580,12 zł

 

PRZED REALIZACJĄ:

 

W CZASIE REALIZACJI:

 

PO REALIZACJI: